parter, pok. 2-7

 

pokój nr  2    

tel.  7698773

 

 

REFERAT FINANSOWY

 

-   Stanowisko ds. rachunkowości i budżetu placówek oświatowych

 

       Inspektor - Barbara Kruszakin

 

 

pokój nr  5   

tel. 7698774

 

REFERAT FINANSOWY

 

– Stanowisko ds. poboru podatków i opłat

                                        

       Podinspektor – Mariola Grzesiek

 

– Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

 

       Podinspektor – Jolanta Głąb

 

– Stanowisko ds.  ustalenia kapitału początkowego

 

       Podinspektor – Elżbieta Stysiak

       

 

pokój nr  6

tel.  7698771

 

 

SKARBNIK GMINY – KIEROWNIK REFERATU:  Ewa Wabnik

     

 

pokój nr  7 

tel.  7698772

 

REFERAT FINANSOWY

 

– Stanowisko ds. wynagrodzeń, ubezpieczeń

                                        

       Podinspektor – Sabina Kłysz

 

– Stanowisko ds. rachunkowości i budżetu

 

       Podinspektor – Iwona Krawczyk

 

 – Stanowisko ds. płatności i ewidencji mienia

                                                                

       Podinspektor – Maria Wiesława Palat