DZISIAJ JEST poniedziałek, 27 maja 2019r.

Kalendarz

Maj 2019
N P W S C P S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Maj 2019
Dziś są imieniny:
Jana i Juliusza

Lokalizacja Gminy

OSP

19.09.2008 - Jubileusz 60-lecia OSP Fajum - relacja z uroczystości >>>

Ochotnicza Straż Pożarna w Fajum powstała w 1948 roku. Przez te wszystkie lata strażacy ochotnicy, swoim wyjątkowym zaangażowaniem i poświęceniem, udowodnili, że nie na próżno mają napis na sztandarze „Bogu na chwałę - ludziom na ratunek”. Motto to po dziś dzień traktują bardzo poważnie. 14 września 2008r. Ochotnicza Straż Pożarna w Fajum (gm. Brzeziny) świętowała swój 60-letni Jubileusz. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą. Była to również okazja do odznaczenia druhów OSP medalami i odznakami strażackimi za czynne uczestnictwo w życiu organizacji i lokalnej społeczności. Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem Słodowym, wręczyli OSP Fajum tablicę pamiątkową. Widnieje na niej następujący napis: "Z okazji Jubileuszu 60 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej składamy serdeczne gratulacje. Dziękujemy za wieloletnią współpracę z samorządem gminy Brzeziny, podejmowane działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz wszelkie inicjatywy na rzecz mieszkańców wsi Fajum”. Dodatkiem do życzeń były nowe węże strażackie. Podczas uroczystości oddano także w użytkowanie nowo dobudowane pomieszczenia w remizie OSP. Działania te zostały sfinansowane przez gminę i Związek OSP. Mogły one powstać dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców wsi. Aktywność druhów z OSP Fajum widoczna była ponadto przy budowie drogi asfaltowej, nowoczesnej strażnicy i kaplicy. Tegoroczną uroczystość uświetnił występ Orkiestry Dętej, działającej przy OSP Brzeziny, a także Kapela Ludowa z Brzezin. Nie zabrakło także gości, wśród których witano: posłów Józefa Rackiego, Leszka Aleksandrzaka i Adama Rogackiego, Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala i prezesa Powiatowego Zarządu OSP Wacława Skotowskiego.    

Zarys historyczny OPS Fajum:

W Fajum - Ochotnicza Straż Pożarna działa nieprzerwanie od 60-lat. Jej historia z pozoru nie różni się niczym od OSP działających w innych miejscowościach, ale przynajmniej z kilku względów jednostka w Fajum jest wyjątkowa. Tę wyjątkowość stanowią przede wszystkim ludzie, którzy tworzą jednostkę, działają na jej rzecz, a przez to dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Ze względu na położenie OSP Fajum jest bardzo blisko związana z dwoma ośrodkami strażackimi: w Brzezinach i Wojkowie. Fajum leży bowiem na granicy województwa wielkopolskiego i województwa łódzkiego, ale znajduje się w powiecie kaliskim w gminie Brzeziny. Pod względem organizacyjnym OSP w mojej miejscowości podlega zarządowi gminnemu OSP w Brzezinach. Jednak biorąc pod uwagę inny, kościelny podział naszego regionu, Fajum leży w parafii Wojków. Dlatego właśnie okolicznościowe imprezy, takie jak Dzień Strażaka, obchodzony zawsze 4 maja (tego dnia Kościół wspomina świętego Floriana – patrona strażaków) dla ochotników z Fajum mają podwójny wymiar – uczestniczą oni w uroczystościach gminnych i parafialnych, a dzięki temu utrzymują doskonały kontakt z dwiema zwierzchnimi jednostkami.
Ochotnicza Straż Pożarna w Fajum powstała w 1948 roku. W kronice jednostki można przeczytać:
,,Był rok 1948, czwarty rok po wyzwoleniu się Polski spod okupacji hitlerowskiej, kiedy Polska kształtowała swoją tożsamość narodową i odbudowywała się ze zniszczeń wojennych, mieszkańcy wsi Fajum zapragnęli zorganizowania Ochotniczej Straży Pożarnej. Na wniosek Obywatela, bo tak się wówczas mówiono – Stefana Pędziwiatra, w dniu 06. czerwca 1948 roku, postanowiono odbyć organizacyjne Zgromadzenie Walne Ochotniczej Straży Pożarnej w Fajum, na które zaproszono naczelnika rejonu Józefa Pisulę. (…)’’
Pierwszym prezesem straży w Fajum został wybrany Jakub Plichta, a naczelnikiem Stefan Pędziwiatr
Pierwszymi działania nowo powstałej straży, było zorganizowanie majówki. – decyzja co do jej organizacji zapadła 13 czerwca, a pierwsza zabawa odbyła się 27 czerwca 1948 roku. Dochód, jaki udało się wtedy zebrać został w całości przeznaczony na działalność OSP. W sumie w pierwszy roku działalności OSP Fajum zorganizowała majówki, zbiórki pieniężne, a także teatralne przedstawienie amatorskie, a za zebrane w ten sposób pieniądze kupiono niezbędne strażackie narzędzia: sikawki i węże, niezbędne podczas akcji gaśniczych. Kronika odnotowała także:
,,W dniu 20 września 1948 roku przeprowadzono zbiórkę pieniężną na odbudowę Warszawy. Przy tym w ciągu lata 1948 roku, oddział straży urządzał raz w tygodniu w niedzielę ćwiczenia musztry zasadniczej, ratownictwa i akcji przeciwpożarowej.’’
Już w 1948 roku członkowie OSP Fajum zastanawiali się nad budową własnej remizy strażackiej i w ciągu kilku najbliższych lat, głównie dzięki zaangażowaniu i determinacji postawili remizę strażacką. Strażacy przez cały czas organizowali majówki i zabawy, dzięki czemu zbierali środki na swoją działalność, a także zaopatrywali się w coraz bardziej nowoczesny sprzęt (między innymi 20 czerwca 1962 roku kupili motopompę.
Niestety, w kolejnych latach urządzane imprezy okolicznościowy nie przyciągały tak wielu zainteresowanych, a przez to stały się mniej dochodowe. W związku z tym działalność OSP Fajum przestała być dostrzegana nie tylko przez mieszkańców, ale również przez władze gminne i powiatowe. W kronice straży można przeczytać:
,,W latach siedemdziesiątych działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Fajum prawie że zamarła. Komendant Rejonowy w uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Straży Pożarnych dokonał przekazania sprzętu strażackiego do sąsiedniej straży, to jest Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzięciołach. Ochotnicza Straż Pożarna w Fajum uznała ten akt przekazania sprzętu za krzywdzący, zaczęła na nowo myśleć o odrodzeniu swej działalności, by uzyskać utracony honor miejscowego społeczeństwa’’.
Przełomowym okazało się zebranie, jakie zorganizował w Fajum gminny zarząd OSP w 1980 roku.
,,Na tymże zebraniu przyjęto nowych członków oraz wytyczono kierunki rozwoju działalności na następne lata” - czytamy w kronice. Prezesem został wówczas wybrany Marian Grabowski, który sprawuje tę funkcję do dziś. Zresztą, wybrany wtedy zarząd OSP Fajum okazał się wyjątkowo skuteczny w działaniu. W kronice straży z Fajum można przeczytać:
,,Upartość w działaniu jest tak wielka, że potrafią (członkowie zarządu) pokonać wszelkie bariery i przeszkody stojące na drodze działalności strażackiej’’.
Wspominając o obecnej podwójnej podległości, względem władz gminnych OSP w Brzezinach, a także podległości parafialnej względem parafii w Wojkowie, należy wspomnieć, że w latach 1976 – 1989 nadzór techniczny i operacyjny nad działalnością straży sprawowała Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Ostrzeszowie. Zwierzchnicy z Ostrzeszowa, doceniając zaangażowanie nowych władz OSP Fajum w reaktywowanie działalności, przekazali strażakom sprzęt przeciwpożarowy, niezbędny do wykonywania zadań., w tym nowoczesną motopompę. Docenienie strażaków z Fajum i doposażenie ich w sprzęt, stanowiło jeszcze większą motywację do aktywności – strażacy wzięli czynny udział w budowie kościoła filiarnego w Fajum, a także w budowie drogi Dzięcioły – Fajum. Strażacy postanowili również zadbać o swój wizerunek i zaczęli się poważnie zastanawiać nad budową nowej strażnicy, która pasowałaby do końcowych lat XX wieku. Już w latach 80. OSP w Fajum zaczęła gromadzić materiały budowlane, wykonując pustaki w czynie społecznym. Strażacy z Fajum – przy pomocy Zarządu Gminnego, a także Zarządu Głównego dokończyli swoje dzieło w drugiej połowie lat 90.
Ważnym momentem historii OSP Fajum było również wręczenie sztandaru jednostce, do którego doszło 19 lipca 1998 roku – sztandar został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru.
,,Motto na sztandarze – BOGU NA CHWAŁĘ – LUDZIOM NA RATUNEK – zobowiązuje do kontynuowania działalności strażackiej przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Fajum jak i przez potomnych’’ – czytamy w kronice. Z tego zobowiązania jednostka wywiązuje się wzorowo, o czym świadczy również dzisiejsza uroczystość, z okazji 60-lecie OSP w Fajum.

Wystąpienie Wójta Gminy Brzeziny - Krzysztofa Niedźwiedzkiego z okazji Jubileuszu 60-lecia OSP Fajum dn.14.09.2008r.

Szanowny druhu Prezesie
Szanowne druhny i druhowie
Zaproszeni goście    
Szanowni mieszkańcy wsi Fajum i wszyscy obecni.
Występuje tu dzisiaj w potrójnej roli - jako Wójt Gminy, jako członek OSP Fajum oraz jako wieloletni mieszkaniec tej miejscowości. Tym bardziej jest mi przyjemnie powitać znakomitych gości oraz uczestniczyć we wspaniałej uroczystości Jubileuszu 60-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Fajum. Z dużą przyjemnością pragnę wypowiedzieć kilka słów, bo znam historię działań miejscowych druhów, przynajmniej tę najnowszą, nielicznej osobowo jednostki, ale jakże prężnej. To tu w małej nie licznej wsi o przedziwnej nazwie Fajum jest wielki wszechobecny duch społecznego działania druhów ochotników, przejawiający się przy okazji wszystkich przedsięwzięć tej miejscowości. To za ich sprawą, niezwykłego poświęcenia, bezinteresownego zaangażowania własnego czasu i środków finansowych, z pomocą Samorządu Gminy Brzeziny i mieszkańców wybudowano Dom Strażaka, ostatnio rozbudowanego o garaż, pomieszczenia sanitarne, zaplecze i świetlicę dla druhów i mieszkańców. Te działania zyskały również przychylność i wsparcie Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu na czele z druhem Wacławem Skotowskim oraz Zarządu Gminnego ZOSP RP w Brzezinach na czele z prezesem druhem Rochem Puchałą.
Szanowne druhny i druhowie Szanowni goście Szanowni zebrani
Chciałbym z państwem podzielić się również swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami we współpracy z jednostką OSP Fajum i zaangażowaniem druhów w inne działania służące tej miejscowości, jej mieszkańcom oraz Gminie Brzeziny. Otóż tak się składa, że Ci sami druhowie, zaangażowani w budowę i rozbudowę Domu Strażaka, swoimi działaniami doprowadzili do wybudowania z pomocą mieszkańców kaplicy, doprowadzili wieloletnimi staraniami z pomocą władz samorządowych wielu instytucji i osób reprezentujących różne środowiska do wybudowania drogi „ Dzięcioły- Fajum”. W dziele budowy drogi druhowie i mieszkańcy uzyskali wsparcie miedzy innymi od byłego mieszkańca, byłego prezydenta Kalisza, a obecnie szefa jednej z firm wchodzącej w skład:
Koncern Energia - Wojciecha Bachora, a także Nadleśnictwa Kalisz reprezentowanego przez leśniczego Stanisława Sipia z jego ówczesnym szefem Benedyktem Rozmiarkiem, doprowadzili do uruchomienia Państwowej Komunikacji Samochodowej „ Kalisz-Fajum”, zabiegali o budowę wodociągu, telefonizację wsi, a ostatnio oparli uruchomienie szerokopasmowego Internetu. Tak. w tej miejscowości działa szerokopasmowy Internet – uruchomiony również na terenie całej gminy Brzeziny. Widząc te starania druhów i mieszkańców Samorząd Gminny starał się wspierać ich działania finansowo, merytorycznie i materialnie. Efektem tych wspólnych starań jest także wcześniej przebudowa czterokilometrowego odcinka drogi gminnej „Dzięcioły-Fajum”a ostatnio przebudowa dwukilometrowego odcinka drogi gminnej centrum wsi ze środków unijnych o nawierzchni asfaltowej i 700 metrowego odcinka drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej. Dzisiejsza wieś Fajum to nie ta sam a wieś, którą pamiętam jeszcze nie tak dawno. To dzięki między innymi druhom mieszka się w niej wspaniale, wielu mieszkańców prowadzi z powodzeniem działalność gospodarczą. Ładne i zadbane posesje świadczą dobrze o ich mieszkańcach, czyste oraz wykoszone zawsze pobocza drogi. Wieś zyskała dobrą drogę i oświetlenie. Wieś Fajum jedna z wsi o największej liczbie podpisanych umów na wywóz odpadów komunalnych (około 85%, mieszkańców ma kosze na odpady) i podpisała umowy z firmami EKO i PUK z Kalisza. Wieś ma swojego radnego w Radzie Gminy, żyją tu życzliwi i przyjaźni ludzie, a nawiasem mówiąc wywodzi się stąd dwóch wójtów, Prezydent Kalisza, niedaleko stąd obecny Starosta Kaliski. Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez osobistego wsparcia druhów- jednocześnie mieszkańców wsi Fajum. Jest wśród nich osoba szczególna, a jest nią Prezes OSP Fajum druh Marian Grabowski. Pełni również funkcję wiceprezesa ZG ZOSP RP w Brzezinach, radny Gminy Brzeziny- motor i inicjator lub współorganizator wszystkich wiejskich, strażackich, społecznych, zarówno budowlanych jak i kulturalnych oraz kościelnych przedsięwzięć, w tym również dzisiejszej uroczystości Jubileuszu 60-lecia OSP Fajum. Organizowane przez niego wespół z druhami z jednostki i mieszkańcami bale sylwestrowe przyciągają wielu gości z różnych stron. Z niezwykłym poświęceniem i oddaniem nie szczędząc własnych sił, czasu i pieniędzy, narażając się swojej rodzinie, poddawany nieraz krytyce mieszkańców, nie ustaje w wysiłkach na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu funkcjonowania jednostki, prestiżu Strażaków w gminie oraz na rzecz poprawy życia mieszkańców wsi, jej dobrego wizerunku w gminie. W tych działaniach wspiera go dzielnie cały zarząd i druhowie z jednostki, prezes ZG ZOSP w Brzezinach, mieszkańcy i samorząd Gminy. Warto wspomnieć, że jednostka zajmuje czołowe lokaty w corocznych gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych. O wsi Fajum mówi się w gminie, że to wieś gospodarna, zgrana, że żyją tu aktywni mieszkańcy, wieś jest znana z racji podejmowanych odważnych działań i wysiłków na rzecz własnego rozwoju i poziomu życia jej mieszkańców. Jak już wspomniałem jest tu wśród Was druhowie wielu, którym chciałbym podziękować i pogratulować, których zaangażowanie jest równie duże w działaniach wspierających prezesa we wspólnym wysiłku dla osiągnięcia celu. Jest to możliwe poprzez działania wielu druhów, zajmujących się i prowadzących na co dzień działalność gospodarczą. Jest wśród nich wielu fachowców różnych branż, począwszy od elektryków, murarzy, spawaczy, stolarzy, cieśli, instalatorów, operatorów sprzętu ciężkiego, kierowców samochodów ciężarowych, a nawet autobusów, kucharek. A od niedawna jest nawet dziennikarz lokalnej prasy. W takim zespole nie trudno o realizację wielu przedsięwzięć, tak więc sprawy wsi i przedsięwzięcia strażackie wzajemnie się przenikają. O wszystkich działaniach druhów w tak krótkim przemówieniu powiedzieć jest trudno, więc wierzcie mi na słowo że tak jest. Dzisiejsza uroczystość jest również okazją by te nazwiska osób zasłużonych dla straży i wsi wymienić, którzy w różnej formie i w różnym czasie wspierali działania strażackie i wiejskie. Są wśród nich osoby, które odeszły na wieczny spoczynek druhowie: Edward Plichta, Józef Plichta, Eugeniusz Naklicki i Stanisław Ciumek- wieloletni naczelnik wsi Fajum oraz obecnie funkcjonujący Zarząd OSP Fajum z naczelnikiem Stanisławem Nosalem, sekretarzem Stanisławem Łuszczkiem, skarbnikiem Lesławem Kaczmarkiem- jednocześnie sołtysem wsi, Lechosławem Niedźwiedzkim gospodarzem jednostki oraz przewodniczącym komisji rewizyjnej- Jerzym Plichtą. W pracach na rzecz budowy i rozbudowy Domu Strażaka, wielokrotnie uczestniczyli druhowie: Eugeniusz Grabowski, Józef Wieczorek, Jan Kuświk, Marek Pędziwiatr oraz Dariusz Wieczorek, Eugeniusz Plichta, Grzegorz Niedźwiedzki, Wiesław Niedźwiedzki, Leon Nowak, Zenon Bartoszek, Jerzy Plichta syn Edwarda, Andrzej Doruch, Daniel Leśniewicz, Bogdan Pędziwiatr, Grzegorz Grabowski syn Mariana, Hieronim Lika, Wojciech Wieczorek oraz druhny, które stale przygotowywały posiłki podczas trwania budowy oraz na inne wszystkie uroczystości- jest to stały skład- nie wtajemniczonym powiem, że nazywają je tutaj „mrówkami”. Chciałbym podziękować również osobom, które wspierały działania druhów i mieszkańców wsi, które swoimi staraniami merytorycznymi i organizacyjnymi działaniami przyczyniły się do realizacji wielu przedsięwzięć-panu Wojciechowi Bachorowi oraz mojemu zastępcy Marianowi Kasperskiemu, Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi, posłowi Józefowi Rackiemu, radnym poprzednich kadencji i obecnej Radzie z Przewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem Słodowym, poprzedniej władzy Samorządowej, druhowi Wacławowi Skotowskiemu, prezesowi ZOG ZOSP RP Rochowi Puchale. Pamięć po tych ludziach pozostanie tutaj bardzo długo. Podziękować pragnę również wszystkim tym, którzy przyczynili się do budowy i rozbudowy Domu Strażaka i wszystkim mieszkańcom wsi, którzy dołożyli tu swoją cegiełkę, a z okazji Jubileuszu 60-lecia działalności jednostki wyrażam w imieniu przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Słodowego, Zastępcy Mariana Kasperskiego, skarbnik Gminy pani Ewy Wabnik oraz Radnych Rady Gminy Brzeziny i własnym wyrazy uznania i najlepsze życzenia na kolejne lata działań i zabezpieczenia przeciwpożarowego wsi i Gminy, uczestnictwa na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców wsi Fajum, dobrej jak do tej pory współpracy wręcz wzorowej z samorządem Gminy, a w życiu osobistym dużo zdrowia, satysfakcji z społecznego działania oraz wszelkiej pomyślności.
W dowód naszego uznania za wasze dokonania Samorząd Gminy przekazał z budżetu środki finansowe na dalszy rozwój a dzisiaj proszę przyjąć na okoliczność Jubileuszu 60-lecia tablicę pamiątkową wraz ze skromnym prezentem, które wraz z przewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem Słodowym pragniemy przekazać z najlepszymi życzeniami na ręce druha Mariana Grabowskiego i naczelnika Stanisława Nosala. W dalszej części uroczystości chciałbym wspólnie z panem przewodniczącym Rady Gminy uhonorować kilku druhów odznaczeniami i pisemnymi podziękowaniami. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, dziękuję, delegatom, pocztom sztandarowym z terenu gminy i gmin ościennych, że przyjęliście Państwo zaproszenia na taką ważną dla nas i tej społeczności uroczystość. Życzę dalszych przyjemnych chwil i pobytu we wsi Fajum. Pragnę serdecznie pogratulować odznaczonym i wyróżnionym druhom.
Poproszę druha, prezesa Mariana Grabowskiego i naczelnika Stanisława Nosala o przyjęcie życzeń i gratulacji dla całej jednostki.

Krzysztof Niedźwiedzki

Uroczystość 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarniczej w Fajum była też okazją do odznaczenia rolników z terenu gminy Brzeziny, za osiągnięcia w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz podnoszenie poziomu gospodarstwa. Odznakami „Zasłużony dla Rolnictwa”, przyznananymi na wniosek Wójta Gminy Brzeziny i Starosty Kaliskiego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, uhonorowano:

Mariana Grabowskiego - ze wsi Fajum,
Józefa Langę - ze wsi Zajączki,
Stanisława Cupra - ze wsi Dzięcioły,
Czesława Ludwiczaka - ze wsi Jamnice,
Józefa Kuświka - ze wsi Moczalec,
Marka Tylskiego - ze wsi Piegonisko-Kolonia.

Odznaką „Zasłużony dla Rozwoju Powiatu Kaliskiego”, przyznawaną przez Stowarzyszenie „Razem dla Powiatu”, uhonorowano druhów OSP Fajum: Prezesa - Mariana Grabowskiego, Naczelnika - Stanisława Nosala, Sekretarza - Stanisława Łuszczka, Skarbnika - Lesława Kaczmarka oraz Gospodarza OSP Fajum - Lechosława Niedźwiedzkiego. Honorowe odznaki  „Zasłużony dla Rozwoju Powiatu Kaliskiego” wręczyli: Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Powiatu” Poseł Leszek Aleksandrzak, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Słodowy oraz Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki. Do odznak dołączono listy gratulacyjne wraz z życzeniami.
Podziękowania pisemne dla druhów: Eugeniusza Grabowskiego, Marka Pędziwiatra, Jana Kuświka, Józefa Wieczorka i Jana Plichty, za osobiste zaangażowanie w pracach przy budowie i rozbiórce Domu Strażaka w OSP Fajum, wręczyli: Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Słodowy i Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki. Odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa” wręczyli: Poseł Józef Racki, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Słodowy oraz Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki.


 
   

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (19/09/2008 12:35:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: (01/01/1970 01:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (15/07/2009 14:49:26)
Lista wiadomości

Aktualności

Sonda

URZĄD GMINY BRZEZINY, ul. 1000-lecia 8, 62-874 BRZEZINY, pow. kaliski, woj. wielkopolskie
Ostatnia aktualizacja Portalu: 24-05-2019
Jesteś 11699110 gościem
realizacja: Wokiss