DZISIAJ JEST czwartek, 21 lutego 2019r.

Kalendarz

Luty 2019
N P W S C P S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Luty 2019
Dziś są imieniny:
Eleonory i Feliksa

Lokalizacja Gminy

Ogłoszenie w sprawie ustalania opłat za zmniejszenie retencji terenowej

OGŁOSZENIE

w sprawie ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie  z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej  (3500m2)  robót** lub obiektów budowlanych trwale związanych  z gruntem, mający wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

W związku z powyższym prosimy wszystkich posiadaczy nieruchomości* o powierzchni powyżej 3500m2 spełniających powyższe warunki zlokalizowanych na terenie gminy Brzeziny o przekazanie informacji dotyczących:

1. Całkowitej powierzchni nieruchomości w m2.

2. Powierzchni zabudowy, w skład której wchodzą zabudowania wraz z powierzchnią dachu, parkingi, chodniki (obiekty budowlane oraz inne przedsięwzięcia, które doprowadziły do zmniejszenia retencji) w m2.

3. Powierzchni biologicznie czynnej (teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych np. tereny zielone) w m2.

4. Powierzchni urządzeń retencyjnych np. zbiorników retencyjnych w m2.

 

Powyższą  informację należy przekazać w formie oświadczenia, które stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i  złożyć w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r.

 

Krzysztof Niedźwiedzki

Wójt Gminy

 

Dokumenty do pobrania: oświadczenie

 

Osoba do kontaktu:

Krystyna Chumieja

tel. 62 7698779

 

 

* Przy ustalaniu powierzchni nieruchomości należy stosować zasadę „jedna księga - jedna nieruchomość", bez względu na to, ile księga wieczysta obejmuje działek oraz czy graniczą one ze sobą czy nie.

** Pojęcie „robót" zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN oznacza zbiorowe prace wykonywane
do zrealizowania przedsięwzięcia. Natomiast zgodnie z Prawem budowlanym za „obiekt budowlany" uznaje się wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych budynek, budowlę lub obiekt małej architektury,
wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Opłata
za zmniejszenie retencji powinna być więc naliczana nie tylko w przypadku wybudowania budynku, ale również w przypadku wykonania jakiegokolwiek przedsięwzięcia zmniejszającego na danej nieruchomości magazynowanie wody w ziemi.

Aktualności

Sonda

URZĄD GMINY BRZEZINY, ul. 1000-lecia 8, 62-874 BRZEZINY, pow. kaliski, woj. wielkopolskie
Ostatnia aktualizacja Portalu: 20-02-2019
Jesteś 11191469 gościem
realizacja: Wokiss