DZISIAJ JEST wtorek, 20 lutego 2018r.

Kalendarz

Luty 2018
N P W S C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Luty 2018
Dziś są imieniny:
Leona i Ludomiła

Lokalizacja Gminy

Jubileusze 40-lecia Kapeli Ludowej Brzeziny i 20-lecia Zespołu Pieśni "Brzezinianki"

W sobotę 30 września 2017 r. w sali OSP Brzeziny odbyło się Powiatowe Spotkanie z Kulturą połączone z Jubileuszami 40-lecia Kapeli Ludowej Brzeziny i 20-lecia Zespołu Pieśni Brzezinianki.
Na początku uroczystości Wioletta Przybylska Dyrektor Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, powitała wszystkich zaproszonych gości: Wicewojewodę Wielkopolskiego - Marlenę Maląg, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego - Krzysztofa Grabowskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Marzenę Wodzińską, posła do Parlamentu Europejskiego - Andrzeja Grzyba, posła na Sejm RP - Andżelikę Możdżanowską, posła na Sejm RP - Tomasza Ławniczaka, byłego posła na Sejm RP i byłego Starostę Kaliskiego - Leszka Aleksandrzaka, Starostę Powiatu Kaliskiego - Krzysztofa Nosala, Wicestarostę Powiatu Kaliskiego - Jana Adama Kłysz, Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego - Mieczysława Łuczaka, Radnych Powiatu Kaliskiego - Grażynę Misiak, Renatę Szulc, Alicję Łuczak, Jolantę Tomczyk, Roberta Marszałka, Janusza Nowaka, Benedykta Owczarka, Henryka Kurka, Burmistrza Miasta i Gminy Stawiszyn - Justynę Urbaniak, Wójta Gminy Szczytniki - Marka Albrechta, Zastępcę Wójta Gminy Godziesze Wielkie - Alicję Jędresiewicz, Kierownika Działu Artystycznego Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu - Agatę Nowakowską-Dybską, Wójta Gminy Brzeziny - Krzysztofa Niedźwiedzkiego, Zastępcę Wójta Gminy Brzeziny - Zbigniewa Słodowego, Sekretarza Gminy Brzeziny - Mariana Kasperskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny - Karola Bakacza, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach - Przemysława Sułka, Dyrektora Muzeum Przemysłu w Opatówku - Jerzego Marciniaka, Radnych Gminy Brzeziny - Annę Mituła, Marzenę Szmaj, Krzysztofa Krawczyka, Józefa Skoczylasa, Stanisława Walaszczyka, sołtysów z terenu gminy Brzeziny - Irenę Szczepaniak, Marka Kurcbacha, Henryka Maciuszczaka, Kierownika Biblioteki Publicznej w Brzezinach - Agatę Wojtas z pracownikami GOK i Biblioteki, dyrektorów szkół  z terenu gminy Brzeziny, zespoły ludowe z Doruchowa i Blizanowa wraz dyrektorami tamtejszych ośrodków kultury, oraz delegacje środowisk kultury z powiatu kaliskiego.
Wśród zaproszonych gości pojawili się: artysta rzeźbiarz z Brzezin - Zdzisław Gotfryd, właściciele Centrum Budowlanego STEMPIEŃ - Dorota i Eugeniusz Stempień, Delegacja Koła Emerytów i Rencistów w Brzezinach - przewodnicząca Lucja Kowalczyk, Janina Paprocka, Stefan Borowski, Koło Gospodyń Brzeziny - Przewodnicząca Małgorzata Sułek wraz z delegacją, Violetta i Jarosław Zadka, Ilona i Marek Jasińscy, delegacja OSP Brzeziny oraz  miłośnicy i sympatycy działań kulturalnych w gminie brzeziny.  

Wydarzenie te było okazją do uhonorowania działających na terenie powiatu kaliskiego osób, zespołów ludowych, orkiestr dętych, kół gospodyń wiejskich, a także stowarzyszeń za wkład i zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu kaliskiego w dziedzinie kultury.

Wyróżnienia państwowe, wojewódzkie, powiatowe, a także gminne otrzymała podczas uroczystości Kapela Ludowa Brzeziny.
Na wniosek Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał najstarszym członkom Kapeli: Leonowi Lewandowskiemu i Józefowi Antczakowi „Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej". Odznakę wręczyła Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg wraz z Wójtem Gminy Brzeziny Krzysztofem Niedźwiedzkim.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Lucjanowi Dymarczykowi - obecnemu Kierownikowi Kapeli Odznakę "Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego", którą wręczył Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Marzeną Wodzińską członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Rada Powiatu Kaliskiego nadała Kapeli Ludowej Brzeziny Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego" w uznaniu za propagowanie kultury w powiecie kaliskim, podnoszenie poziomu artystycznego i promowanie tradycji muzycznych w kraju i za granicą. Medal został przyznany na wniosek Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala, Wicestarosty Jana Adama Kłysza, Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego oraz radnych Powiatu Kaliskiego Grażyny Misiak, Renaty Szulc i Roberta Marszałka.

Zarząd Powiatu Kaliskiego nadał Tytuł "Przyjaciel Powiatu Kaliskiego" Zespołowi Pieśni „Brzezinianki" za wkład i zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu kaliskiego w dziedzinie kultury.

Rada Gminy Brzeziny uhonorowała naszych Jubilatów medalami „Zasłużony dla Gminy Brzeziny" na wniosek Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego, otrzymali je członkowie kapeli: Józef Antczak, Lesław Antczak, Lucjan Dymarczyk, Mieczysław Kamzol, Leon Lewandowski, Stanisław Pawlik i Zdzisław Siudy oraz członkinie Zespołu Pieśni „Brzezinianki": Joanna Biernacik, Sabina Biernacik, Sabina Dymarczyk, Marianna Głąb, Janina Lewandowska, Halina Łaska, Halina Szych, Janina Plichta, Maria Przybył-Bilska i instruktor muzyczny Zenon Kucharski. Medale wręczyli Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz i Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki.

Podczas wręczania odznaczeń krótki pokaz muzyczny przedstawiła Kapela i śpiewaczki z Brzezin oraz zespół wokalny „Dynamitki" z Blizanowa.
Powiatowe Spotkania z Kulturą były również okazją do wręczenia nagród honorowych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury za rok 2016 w powiecie kaliskim.
Po części oficjalnej, nadszedł czas na zabranie głosu przez przybyłych gości i wręczenie kwiatów oraz upominków naszym Jubilatom: Kapeli Ludowej Brzeziny i Zespołowi Pieśni „Brzezinianki".  

Na zakończenie uroczystości gospodarze imprezy, Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach Przemysław Sułek i Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, zaprosili wszystkich gości na poczęstunek i na występ Parafialno - Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy Brzeziny.

Przedstawiamy krótką charakterystykę  Kapeli Ludowej Brzeziny i Zespołu Pieśni Brzezinianki

Powstanie Kapeli Ludowej „Brzeziny" poprzedziło spotkanie grupy inicjatywnej muzykantów w 1977 r. - Józefa Więcława, Ignacego Focha, Mirosława Biernacika i Lucjana Dymarczyka. Na tym spotkaniu przy wspólnym muzykowaniu zrodziła się myśl zorganizowania kapeli ludowej. W wyniku tych ustaleń powierzono kierownictwo i organizacje zespołu Ignacemu Fochowi, ówczesnemu sekretarzowi Gminy Brzeziny. Kapela od chwili powstania działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach. Przez lata działalności skład kapeli zmieniał się.

W całym okresie 40-letniej działalności w kapeli grało 21 muzykantów. W tych latach kierownikami kapeli byli: od 1977r. do 2010 r. nieżyjący już Ignacy Foch jeden z inicjatorów, a od 2010 roku kierownikiem muzycznym kapeli jest Lucjan Dymarczyk - drugi z założycieli zespołu. Głównym atutem Kapeli Ludowej Brzeziny jest muzyka, którą wykonuje. Z racji tego, że zespól reprezentuje folklor kalisko - sieradzki, członkowie kapeli grają na instrumentach występujących w tradycji obu regionów. Są to przede wszystkim skrzypce, bęben ze stalką, dwustrunowy bas kaliski i bardzo popularna w sieradzkim - harmonia guzikowa. Zespół w swoich zbiorach posiada wiele egzemplarzy tych instrumentów. Kapela w swoim repertuarze posiada polki, oberki, owijoki i walcerki, wszystkie utwory wykonuje ze słuchu. Kapela Ludowa „Brzeziny" w swej 40-letniej działalności wiele razy reprezentowała gminę Brzeziny, byłe Województwo Kaliskie oraz obecny Powiat Kaliski na uroczystościach państwowych i imprezach folklorystycznych w kraju i za granicą. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy udział w kolejnych Biesiadach i Estradach Folkloru Ziemi Kaliskiej, trzykrotny udział w Dożynkach Wielkopolskich, Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Kulturalnego wsi w Przytocznej, w III Międzywojewódzkich Konfrontacjach Kapel Ludowych w Ozorkowie, dwukrotny udział w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Poznaniu. W 1997 roku zespół brał udział w XXXI Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu nad Wisłą zdobywając pierwszą nagrodę w kategorii kapel. W 2000 Kapela zdobyła II miejsce w I Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Polski Środkowej w Brzezinach k/Łodzi. W roku 2001 zespół zdobył specjalne wyróżnienie na II Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Polanicy Zdrój. W latach 2006-2008 kapela zdobywała I, II i III miejsce na Spotkaniach Folklorystycznych Polski Centralnej „Od Oberka do Kujawiaka" w Sieradzu.

W latach 2004-2012 kapela zdobyła pierwsze nagrody na Biesiadach Folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach. W 2012 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski na wniosek Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego, nadał Kapeli Odznakę Honorową „ Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Zespół Pieśni Brzezinianki powstał w 1997 roku, obecnie składa się z 8 śpiewaczek ludowych (członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Brzeziny). Założycielką Zespołu jest Pani Joanna Biernacik, Kierownikiem zespołu jest Pani Maria Przybył-Bilska, a instruktorem muzycznym Pan Zenon Kucharski. Od chwili powstania zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach. Zespół „Brzezinianki" kultywuje folklor kalisko-sieradzki, w swoim repertuarze posiada zasłyszane stare pieśni z okolic Brzezin, Kalisza i Sieradza. Zespół Pieśni „Brzezinianki" w swej 20 letniej działalności, brał czynny udział w życiu kulturalnym gminy Brzeziny. Występował na imprezach i uroczystościach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych. Zespół jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach, estradach folkloru i przeglądach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W 2012 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski na wniosek Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego nadał Zespołowi Pieśni Odznakę Honorową „ Zasłużony dla Kultury Polskiej". W 2016 roku zespół reprezentował stoisko wielkopolskie podczas dożynek prezydenckich w Spale.

 

Kapeli Ludowej Brzeziny i Zespołowi Pieśni Brzezinianki życzymy

 dalszych sukcesów artystycznych, powszechnego uznania

oraz zdrowia na kolejne lata działalności.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst i zdjęcia - Piotr Łuczak

Aktualności

Sonda

URZĄD GMINY BRZEZINY, ul. 1000-lecia 8, 62-874 BRZEZINY, pow. kaliski, woj. wielkopolskie
Ostatnia aktualizacja Portalu: 19-02-2018
Jesteś 9077170 gościem
realizacja: Wokiss