DZISIAJ JEST wtorek, 22 stycznia 2019r.

Kalendarz

Styczeń 2019
N P W S C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Styczeń 2019
Dziś są imieniny:
Anastazegoi

Lokalizacja Gminy

Informacja o nowej formie zatrudniania pracowników sezonowych - umowa o pomocy przy zbiorach

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP w dniu 8 maja 2018 r. ustawy dot. pomocy przy zbiorach, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji informuje, iż podpisana nowelizacja ustawy wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych w rolnictwie.

Podpis ten sankcjonuje powstanie nowego rodzaju umowy - o pomocy przy zbiorach. Chodzi o uchwaloną 13 kwietnia 2018 r. o nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, które mają zadanie zmniejszyć skalę zatrudniania pracowników na czarno oraz ograniczyć zawieranie nieoskładkowanych umów o dzieło. Nowy rodzaj umowy zapewnia dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika, przy jednoczesnym minimum obciążeń administracyjno-fiskalnych dla rolnika. Od teraz pracownicy sezonowi podlegają z mocy ustawy ubezpieczeniu: wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w zakresie uprawnień do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Umowę z pomocnikiem rolnika będzie można zawierać na 180 dni. Rolnik zatrudniający pracownika będzie musiał zgłosić go do ubezpieczenia społecznego w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach oraz opłacić za niego składki za dany miesiąc (do 15 dnia następnego miesiąca) na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Aktualna wysokość składki zdrowotnej wynosi 142 zł, a wypadkowej 42 zł, czyli obciążenie dla rolnika wyniesie 184 zł miesięcznie. Ponadto pracownik rolnika podlega opodatkowaniu dochodu od osób fizycznych, w związku z czym rolnik będzie zobowiązany sporządzić informacje o wysokości przychodów z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach na formularzu PIT-8C i przesłać go podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.

Umowa zawarta z pracownikami będzie stosowana do czynności obejmujących:

  • zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich,
  • usuwanie zbędnych części roślin,
  • klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży,
  • wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Kancelaria Prezydenta, MRiRW

Aktualności

Sonda

URZĄD GMINY BRZEZINY, ul. 1000-lecia 8, 62-874 BRZEZINY, pow. kaliski, woj. wielkopolskie
Ostatnia aktualizacja Portalu: 21-01-2019
Jesteś 11026324 gościem
realizacja: Wokiss