DZISIAJ JEST poniedziałek, 16 września 2019r.

Kalendarz

Wrzesień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Wrzesień 2019
Dziś są imieniny:
Edyty i Kornela

Lokalizacja Gminy

Porozumienie ws. realizacji programu „Czyste Powietrze”

W dniu 07.08.2019 r. Gmina Brzeziny podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji  Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze". Dokument w siedzibie wielkopolskiego funduszu podpisali Wójt Gminy Brzeziny Pan Marek Cieślarczyk przy kontrasygnacie Skarbnika - Pani Ewy Wabnik oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW Jolanta  Ratajczak.

Celem programu jest Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych

Pomoc gminy polegać ma przede wszystkim na wsparciu mieszkańca w wypełnieniu wniosków pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, jak również ich ocena. Na podstawie zawartych z WFOŚiGW porozumień, urzędnicy gminni będą przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania.

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze właściciele domów jednorodzinnych mogą się starać o dotacje i pożyczki na termomodernizację nieruchomości, wymianę pieców grzewczych.

Budżet na realizację celu Programu wynosi do 103 mld zł, w tym:
- dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacje) - do 63,3 mld tys. zł,
- dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczki) - do 39,7 mld tys. zł.
Dofinansowanie będzie udzielane w formie: dotacji, pożyczki oraz dotacji i pożyczki. 

Ze szczegółami można się zapoznać pod adresem internetowym:www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze


 

Aktualności

Sonda

URZĄD GMINY BRZEZINY, ul. 1000-lecia 8, 62-874 BRZEZINY, pow. kaliski, woj. wielkopolskie
Ostatnia aktualizacja Portalu: 16-09-2019
Jesteś 12354730 gościem
realizacja: Wokiss