Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Samorządowy Serwis Informacyjny » Aktualności » OGŁOSZENIE O naborze członków KOMITETU REWITALIZACJI

OGŁOSZENIE O naborze członków KOMITETU REWITALIZACJI

OGŁOSZENIE

O naborze członków KOMITETU REWITALIZACJI

Wójt Gminy Brzeziny ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Uchwale nr XXVIII/241/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Brzeziny http://www.brzeziny-gmina.pl/bip/Rewitalizacja.html

Komitet Rewitalizacji w Gminie Brzeziny stanowi forum współpracy i dialogi interesariuszy z organami Gminy Brzeziny oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

Wniosek zgłoszeniowy można pobrać ze strony: http://www.brzeziny-gmina.pl/bip/Rewitalizacja.html, www.brzeziny-gmina.pl

Do wniosku zgłoszeniowego należy dołączyć listę poparcia.

Wypełniony i podpisany wniosku należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Brzeziny w terminie do 19.09.2017 r. (liczy się data wpływu wniosku)

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki i Rozwoju Lokalnego, tel. 62 7698779

Do pobrania:

  1. Wniosek zgłoszeniowy
  2. Lista poparcia
  3. Uchwała nr XXVII/230/2017
  4. Uchwała nr XXVIII/241/2017