Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuro Obsługi Mieszkańca » Wybory

Wybory

Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

KARTA INFORMACYJNA

URZĄD GMINY BRZEZINY  ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny

Referat Spraw Obywatelskich, Informacji Publicznej, Promocji i Spraw Europejskich

- I piętro, pokój nr 14, tel. (62) 7698777; 7698776

 

Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

I. PODSTAWA PRAWNA

  1. Art. 22 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami),
  3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zmianami).


II. WYMAGANE DOKUMENTY

  • Pisemne zgłoszenie reklamacji

Załączniki:

  • dowód osobisty
  • inne ważne z punktu widzenia reklamacji dokumenty

III. OPŁATY

Nie pobiera się.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

3 dni od daty złożenia wniosku

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Spraw Obywatelskich, Informacji Publicznej, Promocji i Spraw Europejskich.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Kaliszu za pośrednictwem organu - Wójta Gminy Brzeziny, który wydał decyzję.

VII. UWAGI

brak

VIII. WNIOSKI I DRUKI DO POBRANIA 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Robert Marszałek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (18/11/2008 14:08:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (18/11/2008 14:16:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (12/10/2011 10:30:24)
Lista wiadomości