Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

24.04.2015 - Ogłoszenie o przetargu - Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny - RGiRL.271.1.3.2015 >>>

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM    

o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:

Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny - dostawy

znak sprawy: RGiRL.271.1.3.2015

Numer ogłoszenia: 58179-2015; data zamieszczenia: 24.04.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Dokumenty przetargowe do pobrania:

1) Ogłoszenie o przetargu.

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

3) Załączniki do SIWZ - załączniki od 1-6,

4) Projekt umowy - załącznik nr 7,

5) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (24/04/2015 11:31:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (24/04/2015 11:31:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (24/04/2015 11:31:12)
Lista wiadomości