Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

13.10.2014 - Zapytanie ofertowe - Wynajem sali wraz z usługą cateringową w celu przeprowadzenia szkolenia - RGiRL.271.2.6.1.2014 >>>

   Brzeziny, dnia 13.10.2014 r. 

GMINA BRZEZINY                                                                       

z siedzibą w Brzezinach

ul. 1000-lecia 8

62-874 Brzeziny

Znak sprawy: RGiRL.271.2.6.1.2014            

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.)

Zamawiający Gmina Brzeziny, z siedzibą w Brzezinach ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny                           

zaprasza do złożenia oferty na:

wynajem sali wraz z usługą cateringową w celu przeprowadzenia szkolenia w ramach zadania pn.  

„Moja własna firma - moją przyszłością"

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali wraz z usługa cateringową w celu przeprowadzenia szkolenia w ramach zadania pn. „Moja własna firma - moją przyszłością".

Projekt współfinansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013

Zakres usługi obejmuje:

1. Wynajem sali szkoleniowej na 40 osób

a) krzesła dla 40 osób ustawione przy stołach

b) dodatkowy stół na zastawę gastronomiczną wraz z akcesoriami

2. Usługa gastronomiczna (serwis kawowy)

a) kawa i herbata dla 40 osób w termosach bądź innych pojemnikach gwarantujących odpowiednią właściwą dla rodzaju napojów temperaturę,

b) woda mineralna gazowana i niegazowana dla 40 osób

c) zestaw filiżanek wraz z łyżeczkami oraz zestaw szklanek do wody - dla 40 osób,

d) cukier, mleczko do kawy, cytryna

e) ciastka kruche

f) serwis kawowy powinien być dostępny dla uczestników spotkania na dodatkowym stole w sali konferencyjnej

3. Usługa gastronomiczna (obiad)

a) obiad dwudaniowy dla 40 osób składający się z:

            ● zupy

            ● drugie danie składające się, z co najmniej z ziemniaków, klusek śląskich z 2 porcji mięsa na osobę, zestawu surówek, kapusty zasmażanej i bukietu warzyw (kalafior, marchewka, brokuł)

Szkolenie odbędzie się w dniu  07.11.2014 r. (piątek) w godzinach od 9.00 - 14.00

w tym:

godz. od 10.35 - 10.50  przerwa na serwis kawowy dla uczestników szkolenia

godz. od 12.25 - 13.00  przerwa na obiad dla uczestników szkolenia

Zamawiający zastrzega sobie, iż szkolenie ma być zorganizowane w sali zlokalizowanej na terenie Gminy Brzeziny

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia.

II. Termin realizacji zamówienia:

Ustala się termin wykonania zamówienia 07.11.2014 r.

III. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz oferty,

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego oraz będzie posiadała następujące oznaczenie:

Zapytanie ofertowe - wynajem sali wraz z usługą cateringową w ramach zadania pn. „Moja własna firma - moją przyszłością".

Poza oznaczeniami podanymi powyżej opakowanie/koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy

V. Kryteria oceny oferty:

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: - cena - 100 %

VI. Miejsce i termin składania ofert:

1. Miejscem składania ofert jest Urząd Gminy Brzeziny, pokój nr 9

2. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.10.2014 r. do godz. 11.00

VII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem poczty, faxu lub telefonicznie.

VIII. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Ewa Wiśniewska - tel. 062 7698779

Kamila Biernacik - tel. 062 7698779

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta stosowna umowa na realizację przedmiotu zamówienia.       

                                                                    

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki


Pliki do pobrania:

Formularz oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (13/10/2014 10:42:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (13/10/2014 10:42:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (13/10/2014 10:42:05)
Lista wiadomości