Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

25.03.2014 - Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ - przetarg nieograniczony „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny": RGiRL.271.1.1.2014 >>>

                                                                                                       Brzeziny, dnia 25.03.2014 r.

 

 Wyjaśnienie Nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w przetargu nieograniczonym na zadanie

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny"

znak sprawy: RGiRL.271.1.1.2014

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE:

  1. Wnosimy o możliwość przedłożenia umów z podwykonawcami, o których mowa w pkt. XXII.8 SIWZ  w terminie późniejszym aniżeli podano w SIWZ tzn. przed podpisaniem umowy. Na tym etapie Wykonawcy mogą nie być znani podwykonawcy, co potwierdza m.in. odpowiedź Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów na interpelację nr 1572 w sprawie przepisów określających przekazanie zamówienia publicznego podwykonawcom:

    „(...) na etapie postępowania oraz zawierania umowy wykonawca nie jest w stanie wskazać z nazwy wszystkich podwykonawców oraz z uwagi na zmienność sytuacji gospodarczej zapewnić ich udział przy realizacji zamówienia publicznego (np. dużej inwestycji budowlanej)(...)"   

 

ODPOWIEDŹ:

W dziale XXII.8.SIWZ wykreśla się zapis tiretu trzeciego w brzmieniu: „ - przedłożenia umowy z podwykonawcami (jeżeli wskazał ich w ofercie)".

Jednocześnie zaznacza się, że Wykonawcę obowiązują zasady określone w § 10 projektu umowy, a dotyczące Podwykonawstwa.

 

Wójt Gminy Brzeziny

Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (25/03/2014 12:58:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (25/03/2014 13:00:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (28/03/2014 09:10:13)
Lista wiadomości