Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

30.04.2012 - Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ - znak sprawy: RGiRL.271.1.4.2012 >>>

                                                                                                       Brzeziny, dnia 30.04.2012 r.

 

 Wyjaśnienie Nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w przetargu nieograniczonym na zadanie

„Przebudowa drogi gminnej w Jamnicach o nawierzchni asfaltowej"

znak sprawy: RGiRL.271.1.4.2012

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

 

PYTANIE:

SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego" podaje wymagania dla warstwy ścieralnej oraz wiążącej/wyrównawczej natomiast Kosztorys podaje zastosowanie tylko warstwy ścieralnej. Prosimy o ujednolicenie zapisu i dokładne określenie jaki rodzaj warstwy należy zastosować.

 

ODPOWIEDŹ:

Należy wykonać warstwę ścieralną zgodnie z kosztorysem ofertowym.

                                              

Z-ca Wójta Gminy Brzeziny

Zbigniew Słodowy

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Kamila Juszczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (30/04/2012 09:06:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (30/04/2012 09:06:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (04/05/2012 12:53:43)
Lista wiadomości