Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

18.04.2012 - Wyjaśnienie Nr 5 do SIWZ w przetargu na zadanie „Budowa drogi gminnej stanowiący ciąg komunikacyjny w miejscowości Świerczyna - Przystajnia Kolonia - Przystajnia - Moczalec" - RGiRL.271.1.3.2012 >>>

Brzeziny, dnia 18.04.2012 r.


Wyjaśnienie Nr 5

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Budowa drogi gminnej stanowiący ciąg komunikacyjny w miejscowości Świerczyna – Przystajnia Kolonia – Przystajnia - Moczalec”
znak sprawy: RGiRL.271.1.3.2012


Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE:
Dot. odwodnienie korpusu drogowego (pkt 2), zjazdów gospodarczych (pkt 9) oraz studzienek ściekowych (pkt 3).
W w/w punktach brak jest danych o ilości wykopów, zasypce, zagęszczeniu gruntu, podsypce oraz ewentualnej wymianie gruntu z wykopu.
 

ODPOWIEDŹ:
Koszty związane z wykonaniem robót ziemnych przy odwodnieniu korpusu drogowego (pkt 2), zjazdów gospodarczych (pkt 9) oraz studzienek ściekowych (pkt. 3) takich jak: wykopy, zasypka, zagęszczenie gruntu, podsypka należy uwzględnić do wyżej wymienionych pozycji.
Jednocześnie informujemy, że nie przewiduje się wymiany gruntu z wykopu.

 


Wójt Gminy Brzeziny
Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (18/04/2012 14:47:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (18/04/2012 14:48:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (18/04/2012 14:48:16)
Lista wiadomości