Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

18.04.2012 - Wyjaśnienie Nr 4 do SIWZ w przetargu na zadanie „Budowa drogi gminnej stanowiący ciąg komunikacyjny w miejscowości Świerczyna - Przystajnia Kolonia - Przystajnia - Moczalec" - RGiRL.271.1.3.2012 >>>

Brzeziny, dnia 18.04.2012 r.


Wyjaśnienie Nr 4

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Budowa drogi gminnej stanowiący ciąg komunikacyjny w miejscowości Świerczyna – Przystajnia Kolonia – Przystajnia - Moczalec”
znak sprawy: RGiRL.271.1.3.2012


Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE:
Warstwa ścieralna, D.05.03.05. – Przedstawione w ST D.05.03.05, D wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną są oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. W ramach tego prosimy o możliwość zaprojektowania oraz badań i kontroli mieszanki na warstwę ścieralną zgodnie z normą PN-EN 13108-1 (AC) oraz PN-EN 13108-21 (ZKP), oraz dostosowanie do „Wymagań Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010” i „Wymagań Technicznych WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych”.
Zastosowanie wyżej wymienionych norm pozwoli na wydanie deklaracji zgodności na MMA (wyrób budowlany) ze znakiem CE, co jest wymogiem prawa budowlanego.

ODPOWIEDŹ:
Przewiduje się wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowej dla KR2 wg normy PN-EN 13108-1 beton asfaltowy warstwa ścieralna.

 


Wójt Gminy Brzeziny
Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (18/04/2012 14:30:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (18/04/2012 14:30:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (18/04/2012 14:33:49)
Lista wiadomości