Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

18.04.2012 - Wyjaśnienie Nr 3 do SIWZ w przetargu na zadanie „Budowa drogi gminnej stanowiący ciąg komunikacyjny w miejscowości Świerczyna - Przystajnia Kolonia - Przystajnia - Moczalec" - RGiRL.271.1.3.2012 >>>

Brzeziny, dnia 18.04.2012 r.


Wyjaśnienie Nr 3

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Budowa drogi gminnej stanowiący ciąg komunikacyjny w miejscowości Świerczyna – Przystajnia Kolonia – Przystajnia - Moczalec”
znak sprawy: RGiRL.271.1.3.2012


Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły pytania dotyczące w/w zamówienia:

1. PYTANIE:
Ad Kosztorys ofertowy poz 7,8,30,42 Prosimy potwierdzenie, iż w pozycjach tych należy uwzględnić również wykonanie robót ziemnych, zasypanie przepustów.

ODPOWIEDŹ:
W poz nr 7,8,30,42 kosztorysu ofertowego należy uwzględnić również wykonanie robót ziemnych, zasypanie przepustów.

2. PYTANIE:
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów z rur PP X-Stream SN 8?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza wykonanie przepustów z rur PP X-Stream SN.

3. PYTANIE:
Rozdziały D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”, D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” oraz D-08.02.02 „Chodniki z brukowej kostki betonowej” przewidują zastosowanie materiałów zgodnych z wymaganiami nieobowiązujących norm. Prosimy o weryfikację i dostosowanie wymagań do obowiązujących norm PN EN.

ODPOWIEDŹ:
Prefabrykaty betonowe tj. krawężniki i obrzeża powinny odpowiadać normie nr PN-EN 1340:2004 a kostka betonowa powinna odpowiadać normie nr PN-EN 1338:2004.


                                                                                

Wójt Gminy Brzeziny
Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (18/04/2012 14:26:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (18/04/2012 14:26:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (18/04/2012 14:28:09)
Lista wiadomości