Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

16.02.2012 - Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ w przetargu nieograniczonym - Modernizacja boiska sportowego w Brzezinach - znak sprawy: RGiRL.271.1.1.2012>>>

Brzeziny, dnia 16.02.2012 r.


Wyjaśnienie Nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Modernizacja boiska sportowego w Brzezinach”
znak sprawy: RGiRL.271.1.1.2012


Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE NR 1:
Opisane w PT wykonanie warstwy murawy odpowiada wymaganiom jakościowym klasie mistrzowskiej międzynarodowej. Powyższe jest związane z bardzo dużymi kosztami przygotowania tej mieszanki.
W związku z tym proszę o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuszcza sporządzenie mieszanki z częściowym wykorzystaniem ziemi urodzajnej przesianej na specjalnej przesiewarko-mieszarce o oczkach 20mm, przy zachowaniu wystarczających parametrów przesiąkalności i urodzajności przygotowanego podłoża?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza sporządzenie mieszanki z częściowym wykorzystaniem ziemi urodzajnej o ile zostaną uzyskane minimalne parametry podłoża.

PYTANIE NR 2:
Czy Zamawiający posiada projekt oświetlenia boiska i czy zamieści go na stronie internetowej?
Brak projektu i określenia wymagań co do natężenia oświetlenia uniemożliwia prawidłową wycenę robót. Zastosowanie równoważne do wymagań stosowanych na Orlik 2012 jest nieprecyzyjne ze względu na wymiary projektowanego boiska zdecydowanie odbiegające od wymiaru boisk Orlik 2012. Zastosowanie naświetlaczy i słupów takich jak na Orlikach wyklucza osiągnięcie wymaganego natężenia oświetlenia. Aby precyzyjnie określić wartość robót wykonawca musi znać wysokość słupów oraz rodzaj, moc i ilość naświetlaczy i ich rozmieszczenie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada projektu oświetlenia boiska.
Projektowane oświetlenie na boisku służy głównie jako doświetlenie terenu poprzez montaż dodatkowych 3-ch lamp, co zwiększy bezpieczeństwo grających i widzów.
Trzy słupy stalowe o wysokości 10m ocynkowane z oprawami OUSc 150 z rozmieszczeniem zgodnie z rys. Z2 projektu budowlanego.

                                                                                         
………………………………
Zastępca Wójta
Zbigniew Słodowy

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (16/02/2012 11:05:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (16/02/2012 11:16:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (10/04/2012 13:03:57)
Lista wiadomości