Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

10.05.2011 - Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ - przetarg nieograniczony - znak sprawy: RGiRL.271.1.2.2011.EW >>>

                                                                                                       Brzeziny, dnia 10.05.2011 r.

 

 Wyjaśnienie Nr 2

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w przetargu nieograniczonym na zadanie

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. oraz instalacją kolektora słonecznego"

znak sprawy: RGiRL.271.1.2.2011.EW

 

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:


PYTANIE:

 „Uprzejmie proszę o korektę przedmiaru robót w branży budowlanej ze szczególnym zwróceniem uwagi na występujące różnice pomiędzy przedmiarem a projektem w dziale stolarki okiennej i drzwiowej. Zamawiający przedstawił stolarkę w przedmiarze wg. M2 natomiast w szt. w wykazie na rysunku nr 27. Załączony wykaz materiałów do przedmiaru przedstawia tylko w sposób wiadomy tylko dla sporządzającego i jest w różnych jednostkach miary (Przykład stolarka)

Szczególnie rażąco zaniżono przedmiar co do okien typu 04, których według projektu na rys. 19,20,21,22,23,24,25 i 26 powinno być łącznie 115 szt zaniżono o 33 szt.

Z uwagi na powyższe wnosimy o sprawdzenie i porównanie przedmiaru robót, wykazu stolarki oraz z projektem modernizacji elewacji budynku Szkoły i przedstawienie prawidłowego przedmiaru robót."

 

ODPOWIEDŹ:

Zestawienie stolarki - rys nr 27 - uwzględnia jak napisano w nagłówku tabeli jedynie okna do wymiany.

Część stolarki została wymieniona wcześniej i te okna i drzwi nie będą ponownie wymieniane. Dla przykładu okno O4 - na łączną ilość 125 szt do wymiany jest 82 szt co ujęto w zestawieniu na rys. 27 i kosztorysie w poz. 1.13.

 

W celu łatwiejszej analizy kosztorysu przedmiarowego załączono Przedmiar robót na wymianę stolarki.

 

Pliki do pobrania:

Przedmiar okna

 

Wójt Gminy Brzeziny

Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (10/05/2011 14:40:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: (01/01/1970 01:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (10/05/2011 14:41:08)
Lista wiadomości