Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

10.05.2011 - Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ - przetarg nieograniczony - znak sprawy: RGiRL.271.1.2.2011.EW >>>

                                                                                                       Brzeziny, dnia 10.05.2011 r.

 

 Wyjaśnienie Nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w przetargu nieograniczonym na zadanie

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. oraz instalacją kolektora słonecznego"

znak sprawy: RGiRL.271.1.2.2011.EW

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

 

PYTANIE:

 „Branża budowlana:

  1. w poz. 1.16 przedmiaru przyjęto 1 szt drzwi D2 1,20*2,10=2,52m2 natomiast w zestawieniu stolarki są 2 szt tych drzwi
  2. w poz. 1.17 przedmiaru przyjęto 5 szt drzwi D1 1,60*2,10=16,80m2, natomiast w zestawieniu stolarki są 3 szt tych drzwi
  3. Brak kosztorysu szczegółowego uniemożliwia określenia, które okna z zestawienia stolarki (o jakich wymiarach) zostały przyjęte w poszczególnych pozycji 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 przedmiaru. Załączone zestawienie materiałów również to nieumożliwia. Proszę o przypisanie poszczególnych okien z zestawienia stolarki do pozycji w przedmiarach.
  4. Proszę określić kolor drzwi wewnętrznych

Kotłownia:

  1. proszę określić wymiary okna do kotłowni w poz. 71"

ODPOWIEDŹ:

Branża budowlana:

ad 1. Proszę w pozycji 1.16. ująć 2 szt drzwi D2 - w ilości 1,20*2,10*2 = 5,04 m2

ad 2. W poz 1.17 proszę skorygować zgodnie z rys 27 na 3 szt - ma być 1,6*2,1*3=10,08 m2

ad 3. Plik do pobrania - Przedmiar okna

ad 4. Kolor drzwi wewnętrznych - fornirowane - orzech

 

Kotłownia:

ad 1. Okno O2 z rys. 27

 

Pliki do pobrania:

Przedmiar okna

 

Wójt Gminy Brzeziny

Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (10/05/2011 14:39:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: (01/01/1970 01:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (10/05/2011 14:40:05)
Lista wiadomości