Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

03.09.2010 - Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Generała Zajączka w Brzezinach" - PN/6/2010 >>>

                                                                                                       Brzeziny, dnia 03.09.2010 r.


Wyjaśnienie Nr 2

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w przetargu nieograniczonym na zadanie

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Generała Zajączka w Brzezinach"

znak sprawy: PN/6/2010

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

 

PYTANIE:

„W STWiORB cz. 3 pkt 2.2.3. dotyczącej właściwości materiałów wymieniono przepompownie ścieków składające się z m.in. pomp zatapialnych. Z dokumentacji projektowej wynika natomiast, że przepompownia nie jest przewidziana. Czy należy uwzględnić ją na etapie opracowania oferty?

Na schemacie studni rozprężnej rys. nr 7 przedstawiono, że studnia powinna być wyposażona w kominek wywietrznikowy. Nie zostało to jednak uwzględnione w zestawieniu materiałów w opisie technicznym str. 20. Czy należy go uwzględnić sporządzając kosztorys ofertowy?".

ODPOWIEDŹ:

- Na etapie przedmiotowego zamówienia nie przewiduje się budowy przepompowni ścieków, która stanowić będzie osobny element do realizacji.

- Studnię rozprężną, z uwagi na nie włączanie na przedmiotowym etapie rurociągu tłocznego, należy wykonać jako studnię rewizyjną z pokrywą, przystosowaną do późniejszej zabudowy kominka wywietrznikowego, który w objętym zamówieniem elemencie nie będzie zabudowany.

 

Wójt Gminy Brzeziny

Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (03/09/2010 13:30:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (03/09/2010 13:30:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (03/09/2010 13:30:18)
Lista wiadomości