Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

05.03.2010 - Zapytanie nr 4 do przetargu - rozbudowa i nadbudowa budynku GOKSiR w Brzezinach - PN/2/2010 >>>

Brzeziny, dnia 05.03.2010 r.


Wyjaśnienie Nr 4

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w przetargu nieograniczonym na zadanie

„Rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Brzezinach"

znak sprawy: PN/2/2010

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły pytania dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE 1:

 „Brak stropu Teriva 8 na poziomie piętra (strop w 2 poziomach) w części dobudowanej -  rys. 12. Proszę podać nowy przedmiar"

ODPOWIEDŹ:

Strop teriva w poziomie piętra nie występuje nad częścią dobudowaną. W części istniejącej występuje bezpośrednio nad istniejącym stropem parteru co pokazano na rysunkach.

PYTANIE 2:

„Czy nad piętrem części dobudowanej jest strop Teriva czy sufit podwieszany z ociepleniem?"

ODPOWIEDŹ:

J.w. Zaprojektowano sufit podwieszany

PYTANIE 3:

„W rysunku elewacji zachodniej i przekroju występują słupy i rygle żelbetowe („żylety"). W rysunkach konstrukcyjnych występuje tylko słup - poz. 5.2, bez uwzględnienia rygli. Proszę o wyjaśnienie i podanie ewentualnego przedmiaru"

ODPOWIEDŹ:

Funkcję rygla pełni wieniec W6 pokazany na rysunkach                                                             

PYTANIE 4:

„Poz. 177 kosztorysu budowlanego - Budowa sceny... Proszę podać specyfikacje i zakres prac z przedmiarem - brak opisów w projekcie i rysunkach.

ODPOWIEDŹ:

Scena-klepka drewniana na stropie                                                                                              

 

Wójt Gminy Brzeziny

Krzysztof Niedźwiedzki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (05/03/2010 12:58:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (05/03/2010 13:04:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (05/03/2010 13:04:36)
Lista wiadomości