Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

02.06.2008 - Zapytanie do przetargu "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Pieczyska gm. Brzeziny o II° pompowania" >>>
Brzeziny, dnia 02.06.2008r.
 
Znak sprawy: PN/2/2008
 
dotyczy przetargu: "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Pieczyska Gm. Brzeziny o II° pompowania"
 
W dniu 02.06.2008r. do Urzędu Gminy Brzeziny wpłynęło zapytanie jednego wykonawcy dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności do załącznika Druk nr 5 o następującej treści:
 
ZAPYTANIE:
"Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający może żądać od wykonawców jedynie wskazania w ofercie części zamówienia (zakresu), której wykonanie powierzy podwykonawcom. W związku z powyższym żądanie od wykonawcy takich informacji jak nazwa i adres podwykonawcy, oraz wartości powierzonych robót narusza ten przepis.
W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z Druku nr 5 stanowiącego załącznik do oferty zapisów dotyczących wskazania nazwy i adresu podwykonawcy oraz wartości powierzonej części zamówienia"
 
ODPOWIEDŹ:
W związku z powyższym Zamawiający informuje, że uwzględnia uwagi i odstępuje od żądania wskazania w Druku nr 5 nazwy i adresu podwykonawcy oraz wartości powierzonej części zamówienia.
W załączeniu przekazujemy ostateczny projekt Druku nr 5 do pobrania.
 
 
Wójt Gminy Brzeziny
Krzysztof Niedźwiedzki
 

Plik do pobrania:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (02/06/2008 15:40:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (02/06/2008 15:41:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (02/06/2008 15:41:45)
Lista wiadomości