Wyszukiwarka:

2016

Petycje złożone w 2016 roku
 Numer kolejny
 Numer kancelaryjny
 Data złożenia petycji  Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję

 Przedmiot petycji

Treść petycji (skan)
Informacja
o przebiegu postępowania
 Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia Treść zawiadomienia (skan)
 1  840/2016  21.03.2016   Petycja ws. przystąpienia gminy do konkursu w ramach Programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2016
 Petycja    16.05.2016  Odpowiedź
 2 1165/2016
21.04.2016
  Petycja ws. akcji zbierania podpisów za redukcją dzików w Polsce
 Petycja    16.05.2016 Odpowiedź
 3 1273/2016
 02.05.2016   Petycja ws. zaplanowania wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie producenta
 Petycja cz.I ,
cz. II
  19.05.2016
 Odpowiedź
 4 1308/2016
 06.05.2016   Petycja ws. interpretacji terminu "efektywność energetyczna" przy realizacji zadań przydzielonych pracownikom Urzędu Gminy
Petycja
    16.05.2016  Odpowiedź
 5  2651/2016  12.09.2016     Petycja ws. przystąpienia gminy do III edycji konkursu "Wzorowa łazienka" - "Domstos odnawia szkolne toalety"

 Petycja

 cz.I ,
cz. II

   13.09.2016  Odpowiedź
 6
  3014/2016  21.10.2016   Petycja ws. umieszczenia na stronie internetowej urzędu banera i linku do strony (KOMASOWANI.PL) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów   Petycja    24.10.2016   Odpowiedź
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Danuta Waliszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (16/05/2016 13:18:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (16/05/2016 13:21:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (15/02/2017 08:56:39)
Lista wiadomości