Wyszukiwarka:

2015

Uchwały od nr 90 do 102 - XII sesja Rady Gminy Brzeziny - 30.11.2015
Numer uchwały
 W sprawie
 Pliki do pobrania
 XII/90/2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015 - 2022

tekst uchwały

załącznik

objaśnienia

 XII/91/2015 zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok

tekst uchwały

 XII/92/2015 ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Brzeziny

 

tekst uchwały

 

 XII/93/2015 okreslenia stawek podatku od nieruchomości

tekst uchwały

 XII/94/2015 określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

 tekst uchwały

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

 

 XII/95/2015 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 tekst uchwały

uzasadnienie

załącznik

tabele

 XII/96/2015 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i biorowe odprowadzanie ścieków

 tekst uchwały

 XII/97/2015 dopłat do ceny za odprowadzane ścieki komunalne na terenie gminy Brzeziny
 tekst uchwały
 XII/98/2015 szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie Gminy Brzeziny
 tekst uchwały
 XII/99/2015 zmiany uchwały Nr XI/83/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 r.  tekst uchwały
 XII/100/2015 zmiany uchwały Nr 42/VII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10.06.2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny" realizowanego w ramach Programu "WRPO 2007 - 2013"  tekst uchwały
 XII/101/2015 zmiany uchwały Nr 26/IV/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji "Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013  tekst uchwały
 XII/102/2015 zmieniająca uchwałę nr 22/IV/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego - Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny - Rożenno" w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój  tekst uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Danuta Waliszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (08/12/2015 14:16:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (09/12/2015 08:05:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (05/04/2016 11:35:38)
Lista wiadomości