Wyszukiwarka:

2015

Uchwały od nr 29 do 36 - V sesja Rady Gminy Brzeziny - 31.03.2015
Numer uchwały
 W sprawie
 Pliki do pobrania
 29/V/15 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015-2022

tekst uchwały

 30/V/15 zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok

tekst uchwały

 31/V/15 sprostowania błędu pisarskiego w tytule Uchwały nr 21/IV/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki

tekst uchwały

 

 32/V/15 sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale nr 6/II/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: przekazania składników mienia komunalnego w użyczenie Zakładowi Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp z o.o.

tekst uchwały

33/V/15 zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.1 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

tekst uchwały

 34/V/15 określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeziny, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 tekst uchwały

  

 35/V/15 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2015 roku  tekst uchwały
 36/V/15 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Brzeziny porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim
 tekst uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (01/04/2015 14:40:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (08/04/2015 09:46:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (05/05/2015 14:35:51)
Lista wiadomości