Wyszukiwarka:

2015

Uchwały od nr 20 do 28 - IV sesja Rady Gminy Brzeziny - 12.02.2015
Numer uchwały
 W sprawie
 Pliki do pobrania
 20/IV/15 sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr 15/III/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok

tekst uchwały

 21/IV/15 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki

tekst uchwały

 22/IV/15 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego - Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny - Rożenno" w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

tekst uchwały

 

 23/IV/15 zmieniająca uchwałę nr 5/I/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

tekst uchwały

24/IV/15 wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenmia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

tekst uchwały

 25/IV/15 ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny

 tekst uchwały

  

 26/IV/15 zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji "Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 tekst uchwały
 27/IV/15 zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 r.
 tekst uchwały
 28/IV/15 zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok
 tekst uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (16/02/2015 12:38:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (20/02/2015 12:30:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (02/06/2015 15:27:35)
Lista wiadomości