Wyszukiwarka:

2014

Uchwały od nr 328 do 335 - XXXVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Brzeziny - 08.08.2014
Numer uchwały
 W sprawie
 Pliki do pobrania
 328/XXXVI/14 przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych
tekst uchwały
 329/XXXVI/14 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2026

tekst uchwały

załącznik

 330/XXXVI/14 zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok

tekst uchwały

 331/XXXVI/14 przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

tekst uchwały

załącznik

 332/XXXVI/14 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat

tekst uchwały

 333/XXXVI/14 zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Kaliskiego
tekst uchwały
 334/XXXVI/14 zmiany uchwały Nr 318/XXXIV/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok

 

tekst uchwały


 335/XXXVI/14 regulaminu korzystania z siłowni na terenie gminy Brzeziny

tekst uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (08/08/2014 14:18:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (18/08/2014 13:07:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (02/10/2015 14:25:06)
Lista wiadomości