Wyszukiwarka:

2014

Uchwały od nr 302 do 314 - XXXIII sesja Rady Gminy Brzeziny - 29.05.2014
Numer uchwały
 W sprawie
 Pliki do pobrania
 302/XXXIII/14 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2022

 tekst uchwały

objaśnienia

załącznik

 303/XXXIII/14 zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok

tekst uchwały

 304/XXXIII/14 wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia "Dolina Prosny" i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Brzeziny

 tekst uchwały

załącznik nr 2

 305/XXXIII/14 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Jagodziniec gm. Brzeziny

 tekst uchwały

załącznik graficzny nr 1

załącznik graficzny nr 2

 306/XXXIII/14 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat
tekst uchwały
 307/XXXIII/14 wyrażenia zgody na sprzedaż lokali gospodarczych położonych w miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny w drodze bezprzetargowej

 tekst uchwały

załącznik graficzny

 308/XXXIII/14 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przystajnia-Folwark gm. Brzeziny

tekst uchwały

załącznik graficzny

 309/XXXIII/14 zmiany Uchwały Nr 185/XXVI/09 Rady Gminy Brzeziny z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkoł w Brzezinach

 tekst uchwały

 310/XXXIII/14 wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 tekst uchwały

 311/XXXIII/14 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administarcji publicznej

tekst uchwały

 312/XXXIII/14 wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach  tekst uchwały
 313/XXXIII/14 nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny

 tekst uchwały

załącznik

 314/XXXIII/14 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny w drodze bezprzetargowej

tekst uchwały

załącznik

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (30/05/2014 12:36:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (02/06/2014 15:14:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (02/10/2015 14:22:56)
Lista wiadomości