Wyszukiwarka:

2008

Uchwały od nr 140 do 146 - XXI sesja Rady Gminy Brzeziny - 29.12.2008
  

Numer uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

140/XXI/08

zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2008 r.

tekst uchwały

141/XXI/08

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

tekst uchwały

142/XXI/08

dopłat do ceny za odprowadzanie ścieków komunalnych na terenie gminy Brzeziny.

tekst uchwały

143/XXI/08

zwolnienia z opłaty od wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji działalności  gospodarczej w 2009 roku.

tekst uchwały

144/XXI/08

zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brzezinach na 2009 rok.

tekst uchwały

145/XXI/08

o zmianie Uchwały nr 110/XVI/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze  oraz zasad zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie gminy Brzeziny. 

tekst uchwały

146/XXI/08

budżetu Gminy Brzeziny na 2009r.

tekst uchwały
uzasadnienie
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
prognoza długu I
prognoza długu II

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (14/01/2009 14:00:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (14/01/2009 14:33:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (08/01/2010 14:17:32)
Lista wiadomości