Wyszukiwarka:

2008

Uchwały od nr 126 do 139 - XX sesja Rady Gminy Brzeziny - 09.12.2008

Numer uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

126/XX/08

zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2008 r.

tekst uchwały

127/XX/08

stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.

tekst uchwały

128/XX/08

ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

tekst uchwały

129/XX/08

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz  zwolnień z tego podatku.

tekst uchwały
załącznik

130/XX/08

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

tekst uchwały

131/XX/08

ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Brzeziny dodatków do wynagrodzeń, nagród i dodatku mieszkaniowego.

132/XX/08

przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeziny na lata 2008 -2013.

tekst uchwały

133/XX/08

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brzeziny.

tekst uchwały

134/XX/08

przyjęcia do realizacji na 2009 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

tekst uchwały
załącznik nr 1
załącznik nr 2

135/XX/08

przyjęcia do realizacji na 2009 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

tekst uchwały
załącznik nr 1
załącznik nr 2

136/XX/08

przekazania w dzierżawę nieruchomości  będącej własnością Gminy Brzeziny położonej w miejscowości Brzeziny.

tekst uchwały

137/XX/08

przekazania w dzierżawę nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Brzeziny położonej we wsi Przystajnia Folwark.

tekst uchwały

138/XX/08

przyjęcia planów pracy Komisji.

tekst uchwały

139/XX/08

przyjęcia zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina".

tekst uchwały

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (23/12/2008 12:59:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (23/12/2008 12:59:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (05/01/2011 11:49:42)
Lista wiadomości