Wyszukiwarka:

2008

Uchwały od nr 114 do 119 - XVII sesja Rady Gminy Brzeziny - 28.08.2008
 

Numer uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

114/XVII/08

udzielenia z budżetu Gminy Brzeziny pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu

tekst uchwały

115/XVII/08

zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2008 r.

tekst uchwały

116/XVII/08

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. „Bądźmy aktywni zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

tekst uchwały

załącznik

117/XVII/08

stwierdzenia zgodności projektu  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Brzeziny przy ul. Gen. Zajączka" z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny"

tekst uchwały

118/XVII/08

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Brzeziny przy ul. Gen. Zajączka"

tekst uchwały

załącznik

119/XVII/08

Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

tekst uchwały

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (09/09/2008 13:35:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (09/09/2008 13:43:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (09/09/2008 13:45:34)
Lista wiadomości