Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 15.06.2009 - Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Ostrów Kaliski >>>

15.06.2009 - Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Ostrów KaliskiObwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Ostrów Kaliski >>>

Brzeziny, dnia 15.06.2009 r.
UAN 7331/30/09

     
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Brzeziny


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2009r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
• zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku po byłej Szkole Podstawowej na budynek opiekuńczo-wychowawczy typu socjalizacyjnego wraz z termoizolacją tego budynku oraz wymianą pokrycia dachu i części konstrukcji dachu, a także montażem solarów na dachu tego budynku
• przebudowie istniejącego budynku gospodarczego wraz z kotłownią (w tym wykonanie termoizolacji oraz zmianie konstrukcji stropu i dachu tego budynku)
• budowie komina
na terenie położonym w Ostrowie Kaliskim oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 786/1 (obręb Ostrów Kaliski).
W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu, mają prawo do zapoznania się  z treścią w/w wniosku oraz zgłoszenia ewentualnych uwag lub wniosków w terminie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny ul 1000-lecia 8 w Referacie Gospodarki i Rozwoju Lokalnego (pok.11), w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek 8.00 -16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 -15.30.
           
Wójt Gminy Brzeziny
/-/ Krzysztof Niedźwiedzki