Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 31.03.2010 - Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - Rozbudowie i przebudowie zalicznikowej instalacji oświetleniowej w miejscowości Moczalec >>>

31.03.2010 - Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - Rozbudowie i przebudowie zalicznikowej instalacji oświetleniowej w miejscowości Moczalec >>>

                                                                                                         Brzeziny, dnia 31.03.2010r

UAN 7331/3/2010                                                  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brzeziny

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 18.02.2010r., na wniosek ELPROBUD -  Łukasz Juszkiewicz, Czempisz 33, 62-874 Brzeziny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Rozbudowie i przebudowie zalicznikowej instalacji oświetleniowej w miejscowości Moczalec", działki nr 37 i 21/2 (obręb Moczalec).

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu, mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłoszenia ewentualnych uwag lub wniosków w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny ul 1000-lecia 8 w Referacie Gospodarki i Rozwoju Lokalnego (pok.11), w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 -1530.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

Załącznik: mapa