Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 27.12.2010 - Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - budowa słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej 15KV ze słupem SN oraz napowietrznej linii NN, na terenie położonym w miejscowości Sobiesęki >>>

27.12.2010 - Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - budowa słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej 15KV ze słupem SN oraz napowietrznej linii NN, na terenie położonym w miejscowości Sobiesęki >>>

                                                                                                         Brzeziny, dnia 27.12.2010r

UAN 7331/104/2010

                                                          

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brzeziny


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

zawiadamiam, że

 

w dniu 06.12.2010r., na wniosek ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, ul. Częstochowska 4, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej 15KV ze słupem SN, oraz napowietrznej linii NN, na terenie położonym w miejscowości Sobiesęki, dz. nr. 234, 233, obręb Sobiesęki ABC.

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu, mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłoszenia ewentualnych uwag lub wniosków w terminie

14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny ul 1000-lecia 8 w Referacie Gospodarki i Rozwoju Lokalnego (pok.11), w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 -1530.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

załącznik: mapka