Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 26.04.2010 - Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - budowa drogi gminnej >>>

26.04.2010 - Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - budowa drogi gminnej >>>

Brzeziny, dnia 26.04.2010r

UAN 7331/36/2010                                             

OBWIESZCZENIE

 Wójta Gminy Brzeziny

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 26.04.2010r., na wniosek Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy Brzeziny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowa drogi gminnej stanowiący ciąg komunikacyjny w miejscowości: Świerczyna -Przystajnia Kolonia - Przystajnia - Moczalec.

- miejscowość Świerczyna  (obręb Świerczyna) - działki nr.: 41,43,44.

- miejscowość Przystajnia Kolonia (obręb Przystajnia Kolonia) - działki nr.: 107/2, 33/1, 61/1, 62/1, 63/3, 63/5, 64/1, 65/1, 66/1, 97/1, 83/1, 112/1, 111/1, 110/1, 109/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1, 117/1, 118/1, 119/1, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 125/1, 107/3, 126/1, 127/1, 128/5, 128/4, 205/1, 106/1, 104/1, 103/4, 103/6, 102/1, 101/1, 100/1, 91/1, 90/1, 89/1, 177/1, 177/2, 170/1, 174/1, 175/1, 176/1, 416/1.

- miejscowość Przystajnia (obręb Przystajnia Wieś) - działki nr.: 98, 99/3, 99/6.

- miejscowość Moczalec (obręb Moczalec) - działka nr 43/1 

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu, mają prawo do zapoznania się     z treścią w/w wniosku oraz zgłoszenia ewentualnych uwag lub wniosków w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny ul 1000-lecia 8 w Referacie Gospodarki i Rozwoju Lokalnego (pok.11), w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 -1530 .

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

Dokumenty do pobrania (mapy):

- Świerczyna

- Świerczyna

- Przystajnia Kolonia

- Przystajnia

- Moczalec