" /> " />
Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 15.12.2009 - Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie konsultacji społecznej „Wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla gmin - członków Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" - aktualiz. na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020 >

15.12.2009 - Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie konsultacji społecznej „Wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla gmin - członków Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" - aktualiz. na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020 >

Wójt Gminy Brzeziny                                                                                                                                 Brzeziny, dnia 15.12.2009 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY  BRZEZINY

z dnia 15.12.2009 r.

 

Wójt Gminy Brzeziny poddaje konsultacji społecznej „Wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla gmin - członków Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" - aktualizacja na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020".

Projekt w/w planu dostępny jest w Referacie Gospodarki i Rozwoju Lokalnego pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

Tekst obwieszczenia zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeziny.

Uwagi i wnioski do powyższego planu należy składać w terminie od dnia 15 grudnia 2009 r. do dnia 07 stycznia 2010 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Brzeziny.

Dokumenty do pobrania:

1. „Wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla gmin - członków Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" - aktualizacja na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020".

2. Prognoza oddziaływania na środowisko.

3. Załącznik nr 1.

4. Załącznik nr 2.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki