Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 14.03.2011 - Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach >>>

14.03.2011 - Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach >>>

Brzeziny, dnia 14.03.2011

RGiRL 6220.2.2011.T.W                                                        


Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

       

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zmianami) organ zawiadamia strony, iż zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Pana Zbigniewa Krzywdy, zam Aleksandria 35, 62-874 Brzeziny, dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa zespołu elektryczno-wiatrowego    z infrastrukturą towarzyszącą (1 generator energii energetycznej) o mocy 500 KW wraz z odcinkiem linii zasilającej około 80 m, położonego na działce o nr ewid. 516 w Aleksandrii gmina Brzeziny.  

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Brzezinach pokój   nr 11 z możliwością wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w w/w sprawie.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ mgr inż. Krzysztof Niedźwiedzki

 

Otrzymują:

1. Zbigniew Krzywda

    Aleksandria 35

    62-874 Brzeziny

2. Teresa i Marek Ciesiełkiewicz

    Aleksandria 37

    62-874 Brzeziny

3. Zbigniew Myśliński

    Wola Droszewska 12

    62-872 Godziesze Małe

4. Ilona Marta Myślińska

    ul. Marii Dąbrowskiej 12

    62-872 Godziesze Małe

5. Zbigniew i Marzena Arleta Garncarz

    Aleksandria 36

    62-874 Brzeziny

6. Bogdan Mirosław Jasiński

    ul. Dąbrowskiej 12

    62-872 Godziesze Małe

7. Bogdan i Małgorzata Paprocki

    Aleksandria 38

    62-874 Brzeziny

8. Leszek Matuszak

    Biała 10

    62-872 Godziesze Małe

9. Zofia i Piotr Zaleśny

    Aleksandria 32

    62-874 Brzeziny

10. Hieronim i Barbara Dorota Szuleta

     Aleksandria 24

     62-874 Brzeziny

11. Gmina Brzeziny

      ul. 1000-lecia 8

      62-874 Brzeziny

12. Zarząd Powiatu Kaliskiego- Drogi Powiatowe

      Pl. Św. Józefa 5

      62-800 Kalisz

13. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. 1000- lecia 8

14. Strona internetowa Gminy Brzeziny www.brzeziny-gmina.pl

15. a/a