Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 13.12.2010 - Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - budowa linii kablowej i wolnostojącego rozgałęźnika kablowego średniego napięcia >>>

13.12.2010 - Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - budowa linii kablowej i wolnostojącego rozgałęźnika kablowego średniego napięcia >>>

                                                                                                         Brzeziny, dnia 13.12.2010r

UAN 7331/100/2010                                                   

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brzeziny


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 08.11.2010r., na wniosek WYDAWNICTWO i PRACOWNIA PROJEKTOWA „ELEKTRON"  Henryk Gawrecki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej na działkach nr 237 i 219/6 i wolnostojącego rozgałęźnika kablowego średniego napięcia na działce nr 219/6 na terenie położonym w miejscowości Brzeziny zgodnie z załączonym załącznikiem graficznym w skali 1:1000.

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu, mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłoszenia ewentualnych uwag lub wniosków w terminie

7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny ul 1000-lecia 8 w Referacie Gospodarki i Rozwoju Lokalnego (pok.11), w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 -1530 .

                                                                                           

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

Załacznik: Mapa