Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 11.02.2008 - Ogłoszenie Wójta Gminy Brzeziny >>>

11.02.2008 - Ogłoszenie Wójta Gminy Brzeziny >>>

 
Brzeziny, dnia 2008.02.11
Oś.7624-1/08
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Brzeziny
 
 
Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. ,Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz  art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U.  z 2006 r. Nr 129  poz. 902) na wniosek Pani Małgorzaty Doryń zam. Brzeziny, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,  62-874 Brzeziny
 
zawiadamiam, że
 
- wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:                  
Budowie  magazynu z zapleczem warsztatowo-socjalnym w Czempiszu gm. Brzeziny na działce o nr 97/1 obręb 0003 Czempisz
 
W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłaszania ewentualnych uwag lub wniosków w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
 
Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny  ul. 1000 lecia 8 w Referacie Gospodarki  i Rozwoju Lokalnego (pok.11),  w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek  800 -1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 730-1530..
 
Otrzymują:
 1.Małgorzata Doryń
   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
   62-874 Brzeziny
 2.Gminna Spółdzielnia "SCh"  Godziesze Wielkie
   62-872 Godziesze Wielkie
 3.Starostwo Powiatowe w Kaliszu
   Wydział Dróg Powiatowych
   Pl. Św. Józefa 5
   62-800 Kalisz
 4.Kasprzak Zdzisława
   Ostrów Kaliski 58/1
   62-874 Brzeziny
 5.Szuleta Zenobia
   ul. Łąkowa 5B
   63-520 Grabów n. Prosną
 6.Gatkowska Danuta
   Giżyce 73
   63-520 Grabów n. Prosną
7. Zadka Krzysztof
    Czempisz 41
    62-874 Brzeziny
 8.Tablica ogłoszeń Sołectwa Czempisz
 9.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. 1000 lecia 8
10.Strona internetowa Gminy Brzeziny www.brzeziny-gmina.pl
11.a/a
 
 
Wójt Gminy Brzeziny
/-/ Krzysztof Niedźwiedzki