Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 07.07.2010 - Ogłoszenie Wójta Gminy Brzeziny - sprzedaż działek budowlanych w m. Aleksandria >>>

07.07.2010 - Ogłoszenie Wójta Gminy Brzeziny - sprzedaż działek budowlanych w m. Aleksandria >>>

O G Ł O S Z E N I E

 Wójt Gminy Brzeziny

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż działek budowlanych położonych

w m. Aleksandria gminie Brzeziny

 

Lp

    Nr

działki

Powierzchnia           w m2

Położenie nieruchomości

Nr

Kw

Przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza

brutto z 22% podatkiem VAT

1.    

617/1

      745

Aleksandria

gm. Brzeziny

44414

Tereny usług

26840,00 zł.

 

 

2.

617/2

      745

Aleksandria

gm. Brzeziny

44414

Tereny usług

26840,00zł.

  

Przetarg odbędzie się w dniu 22.07.2010 r. o godz. 1000 w Sali nr 16 Urzędu Gminy Brzeziny.

Wadium w gotówce, w wysokości 10% wartości należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Brzeziny 43 8404 0006 2006 0016 4050 0011 najpóźniej na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu.

Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ mgr inż. Krzysztof  Niedźwiedzki