Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 04.01.2008 - Podatki w gminie Brzeziny w 2008 roku - w pigułce >>>

04.01.2008 - Podatki w gminie Brzeziny w 2008 roku - w pigułce >>>

 
Wójt Gminy skierował propozycje podatków na 2008 rok. W dniu 07 grudnia 2007 Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zaproponowane stawki podatków od środków transportowych, nieruchomości, opłaty targowej oraz zwolnienie z opłaty od wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w 2008 roku.
Zostały podjęte również uchwały, w których określono wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
 
Podatki wzrosną tylko o wskaźnik inflacji tj. o 2,3% w stosunku do stawek z roku ubiegłego. Dotyczy to stawek od środków transportowych, które nie były podnoszone od kilku lat, stawek od nieruchomości i opłaty targowej.
 
Zwolnione z podatku zostały, jak co roku, środki transportowe wykorzystywane do przewozu dzieci i młodzieży do szkół, będących we władaniu przez gminę, a więc autobusy szkolne.
 
Ponadto zwolnione z podatku są:
    budynki, budowle i grunty służące celom bezpieczeństwa publicznego
      i ochrony przeciwpożarowej,
    budynki, budowle i grunty służące działalności kulturalnej i pomocy społecznej.
 
Utrzymano na tej samej wysokości jak w roku poprzednim, tj. 17,08zł. za 1m2 stawkę podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Za pozostawieniem podatku od działalności gospodarczej na tym samym poziomie przemawiają względy ekonomiczno-finansowe właścicieli wielu zakładów. Wspierają oni bowiem wiele  różnych przedsięwzięć o charakterze ogólnogminnym, społecznym, charytatywnym oraz stawiają na rozwój zakładów i zatrudnianie nowych pracowników. Stawki podatków nie są również najniższe, w porównaniu  z innymi gminami.
 
Rada Gminy utrzymała zwolnienie z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP, a chcące podjąć działalność gospodarczą po raz pierwszy.
 
Utrzymano też 1% podatek od budowli związanych z zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę i odprowadzaniem ścieków. Dotyczy to Zakładu Obsługi Komunalnej w Brzezinach, zarządzającego całą infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną i wnoszącego podatek do gminnego budżetu, co ma istotne wpływ na wzrost opłat za wodę i ścieki, a zwłaszcza rosnące koszty utrzymania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Nie będzie też opłaty za posiadanie psa.
 
Przykładowe stawki podatków obowiązujące w 2008 roku, najbardziej istotne dla mieszkańców i budżetu gminny przedstawiają się następująco:
 
1. Od budynków lub ich części:
     a) mieszkalnych - 0,43 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
     b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
         budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
         gospodarczej 17,08 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (nie zmieniona stawka),
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
    świadczeń zdrowotnych - 3,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
 
2. Od budynków pozostałych:
a) budynków gospodarczych - 3,36 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) budynków wykorzystywanych na potrzeby letniskowe - określone
    w pozwoleniu na budowę  -  6,35 zł od 1m2,
c) pożytku publicznego - 4,18 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.