Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 03.07.2008 - Kurenda w sprawie suszy na terenie woj. wielkopolskiego >>>

03.07.2008 - Kurenda w sprawie suszy na terenie woj. wielkopolskiego >>>

Brzeziny, dnia 01 lipca 2008 r.
KURENDA
Urząd Gminy w Brzezinach informuje na podstawie pisma Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr SR.VII-2.5221-6/08 z dnia 26.06.2008 r., że na terenie województwa wielkopolskiego stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej. Skutki suszy widoczne są w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek, rzepaku i rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych i roślin strączkowych.
Producenci rolni mogą składać w urzędach gmin wnioski o oszacowanie powstałych szkód. Wysokość szkód ustalają Zespoły Komisji powołanej zarządzeniem Nr 88/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2007 r. Sporządzone protokoły określające wysokość strat stanowić będą podstawę do zbiorczego oszacowania strat na terenie województwa wielkopolskiego i wystąpienia Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi o wyrażenie zgody na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji rolnej. Protokoły mogą być również niezbędne do ubiegania się przez poszkodowanych rolników o różne formy pomocy, między innymi ulgi, zwolnienia i odroczenia w opłacie składek KRUS, obniżenia lub rozłożenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych płatności czynszów dzierżawnych, a także w ewentualnej pomocy społecznej.
W związku z powyższym zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o wyszacowanie strat w Urzędzie Gminy w Brzezinach w pokoju nr 16 w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 18 lipca 2008 r.
Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest u sołtysa, na stronie internetowej Gminy Brzeziny www.brzeziny-gmina.pl (załączniki do pobrania poniżej) oraz w Urzędzie Gminy w Brzezinach pokój nr 16.
Informacje dotyczące średnich cen skupu oraz średnich plonów upraw rolnych i ogrodniczych dostępne są: u sołtysów wsi, na stronie internetowej gminy Brzeziny (załącznik poniżej), a także na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl w rubryce "ważne" - Susza 2008r.
Zastępca Wójta Gminy Brzeziny
/-/ Marian Kasperski
Dokumenty do pobrania:
  1. Wniosek o oszacowanie szkód w uprawach
  2. Oświadczenie
  3. Ceny skupu - 2003-2007
  4. Plony upraw rolnych 2003-2007
  5. Plony ogrodnicze 2003-2007