Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia » 01.12.2009 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego >>>

01.12.2009 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego >>>

Brzeziny, dnia 01.12.2009r

UAN 7331/64/09                                                     

OBWIESZCZENIE

 Wójta Gminy Brzeziny

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 23.10.2009r., na wniosek ENERGA - OPERATOR SA  Oddział w Kaliszu, Rejonowy Zakład Dystrybucji w Kaliszu, ul. Częstochowska 4  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i modernizacji:

     - linii SN-15 kV,

     - stacji transformatorowej słupowej,

     - linii napowietrzno-kablowej NN 0,4 kV zasilającej odbiorców,

na terenie w miejscowości Czempisz zgodnie z dołączonymi załącznikami graficznym w skali 1:1000 i 1:2000.

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu, mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłoszenia ewentualnych uwag lub wniosków w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny ul 1000-lecia 8 w Referacie Gospodarki i Rozwoju Lokalnego (pok.11), w godzinach pracy Urzędu

tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 -1530 .

                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

Dokumentz do pobrania:

mapa 1

mapa 2