Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia

Ogłoszenia

22.02.2016 - Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej w Jamnicach >>>
Brzeziny, dnia 22.02.2016 r.

RGiRL.6733.02.2015.MP

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brzeziny

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z póź. zm.)

zawiadamiam, że

decyzją nr RGiRL.6733.02.2015.MP wydaną w dniu 22.02.2016 r. zakończono postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia (wraz ze słupami elektroenergetycznymi i wraz z wymianą słupa elektroenergetycznego na terenie dz. nr 5252 - obręb Brzeziny) i budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia (na terenie dz. nr 534 - obręb Jamnice) na terenie położonym w miejscowości Brzeziny, Natalin oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 5252 (obręb Brzeziny) 383, 530, 532, 534 (obręb Jamnice).

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

                                                                            

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marek Pejaś
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (22/02/2016 13:30:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (22/02/2016 13:30:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (22/02/2016 13:30:15)
Lista wiadomości
07.04.2016 - Ogłoszenie - organizowanie kursów i szkoleń
PROMADE sp. z o.o. w Kaliszu oferuje kursy, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego, pracy tymczasowej.

Archiwum