Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia

Ogłoszenia

22.04.2014 - Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Brzeziny >>>

                                                                                                         Brzeziny, dnia 22.04.2014 r.

RGiRL.6730.20.2014.MP                                                   

OBWIESZCZENIE

 Wójta Gminy Brzeziny

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póź. zm.)

 zawiadamiam, że

w dniu 19.03.2014 r., na wniosek Przedsiębiorstwa Inżynierii Sanitarnej MEKOR z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Chudoby 16 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Brzeziny polegającej na:

 • budowie komory wodomierzowej,
 • budowie budynku socjalno-biurowego z kotłownią,
 • przebudowie przepompowni ścieków,
 • budowie punktu zlewnego ścieków dowożonych,
 • budowie szczelnej żelbetowej płyty przy punkcie zlewnym,
 • budowie zbiornika retencyjnego ścieków ogólnych,
 • budowie komory zasuw,
 • budowie wiaty technologicznej osadu,
 • budowie budynku technicznego,
 • budowie reaktora biologicznego oczyszczania ścieków,
 • budowie dwóch komór pomiarowych recyrkulacji,
 • budowie czterech osadników wtórnych,
 • budowie zbiornika wody technologicznej,
 • budowie komory pomiarowej ścieków oczyszczonych
 • budowie wylotu odprowadzenia oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków do odbiornika - rowu o nr dz. 194 (obręb Brzeziny) i dalej do rzeki Pokrzywnica,
 • budowie dróg wewnętrznych, chodników, dojść, dojazdów oraz parkingu,
 • budowie, przebudowie i rozbudowie sieci i instalacji na terenie oczyszczalni ścieków,
 • przebudowie przyłącza wody

na terenie położonym w Brzezinach oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 195/1, 196/1, 136, 194 (obręb Brzeziny).

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu, mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłoszenia ewentualnych uwag lub wniosków w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny ul 1000-lecia 8 w Referacie Gospodarki i Rozwoju Lokalnego (pok.11), w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 -1530 .

Do pobrania:

- mapa

- mapa

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

                                                                                        

 

 

                                                                                  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marek Pejaś
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (22/04/2014 13:37:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (22/04/2014 13:37:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (22/04/2014 13:37:30)
Lista wiadomości
07.04.2016 - Ogłoszenie - organizowanie kursów i szkoleń
PROMADE sp. z o.o. w Kaliszu oferuje kursy, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego, pracy tymczasowej.

Archiwum