Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia

Ogłoszenia

27.02.2013 - Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - rozbudowie stacji uzdatniania wody na terenie położonym w miejscowości Brzeziny >>>

                                                                                                         Brzeziny, dnia 27.02.2013 r.

RGiRL.6730.18.2013.MP

                                                          

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brzeziny

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póź. zm.)

 

zawiadamiam, że

 

w dniu 15.02.2013 r., na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy Brzeziny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie stacji uzdatniania wody na terenie położonym w miejscowości Brzeziny, przy ul. Kaliskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów jako  dz. nr 98/10, 96/8, 470, 94/1 (obręb Brzeziny).

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu, mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłoszenia ewentualnych uwag lub wniosków w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny ul 1000-lecia 8 w Referacie Gospodarki i Rozwoju Lokalnego (pok.11), w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 -1530 .

 

Z up. Wójta

/-/ Zbigniew Słodowy

Zastępca Wójta

 

Mapka - do pobrania

 

 

                                                                                  

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marek Pejaś
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (27/02/2013 13:06:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (27/02/2013 13:06:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (27/02/2013 13:06:37)
Lista wiadomości
07.04.2016 - Ogłoszenie - organizowanie kursów i szkoleń
PROMADE sp. z o.o. w Kaliszu oferuje kursy, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego, pracy tymczasowej.

Archiwum