Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia

Ogłoszenia

12.08.2011 - Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny - budowa boisk sportowych oraz utwardzenie nawierzchni na terenie położonym w miejscowości Brzeziny >>>

                                                                                                         Brzeziny, dnia 12.08.2011r

RGiRL.6730.60.2011.MP                                            

OBWIESZCZENIE

 Wójta Gminy Brzeziny

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 11.08.2011r., na wniosek Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy Brzeziny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, oraz utwardzenie nawierzchni na terenie położonym w miejscowości Brzeziny, przy ul. Wrocławskiej 17, oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 408/3 (obręb Brzeziny).

W związku z powyższym strony biorące udział w postępowaniu, mają prawo do zapoznania się z treścią w/w wniosku oraz zgłoszenia ewentualnych uwag lub wniosków w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brzeziny ul 1000-lecia 8 w Referacie Gospodarki i Rozwoju Lokalnego (pok.11), w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 -1530 .

 

Załącznik: mapka                               

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

                                                                                  

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marek Pejaś
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (12/08/2011 14:08:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (12/08/2011 14:08:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (12/08/2011 14:08:48)
Lista wiadomości
07.04.2016 - Ogłoszenie - organizowanie kursów i szkoleń
PROMADE sp. z o.o. w Kaliszu oferuje kursy, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego, pracy tymczasowej.

Archiwum