Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

28.12.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy >>>
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Nr  ZS.341 - 2/2007
na realizacje dostawy pt.:
 
"Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach, ul. Wrocławska 17"
 
NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zespół Szkół w Brzezinach
ul. Wrocławska 17
62 - 874 Brzeziny
osoba upoważniona do kontaktów: Aneta Kij
e-mail: zs.brzeziny@poczta.onet.pl
tel:  062  7698101
fax: 062  7698101
 
OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego typu EKOTERM PLUS w/g potrzeb w ilości nie przekraczającej 73.000 litrów w terminie od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., charakteryzującego się następującymi parametrami:
- gęstość w temp. 15 oC, nie wyższa niż 0,860 g/ml,
- temperatura zapłonu, nie niższa niż 56 oC,
- lepkość kinetyczna w temperaturze 20oC , nie większa niż 6,00 mm2/s,
- skład frakcyjny:
                          do 250oC destyluje nie więcej niż 65 %/ V/ V
                          do 350oC destyluje nie mniej niż  85 %/ V/ V
- zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,
- pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,3 %/m/m,
- pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,
- zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
- całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg,
- wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
- temperatura płynięcia nie wyższa niż  -20oC
 Miejsce dostawy:
- zbiorniki paliw zainstalowane w budynku Zespołu Szkół w Brzezinach, ul. Wrocławska 17,
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 23122100-9 olej opałowy
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
nazwa:          Dariusz Miśkiewicz
Przedsiębiorstwo Handlowe  - Usługowe
EKO - OIL               
adres:              Kamasze 14              
98 - 270 Złoczew
 
telefon:           (043)820 - 26 - 85
 
 
Dyrektor Zespołu Szkół 
Władysław Grabowski
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Aneta Kij
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (28/12/2007 14:58:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (28/12/2007 14:58:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (28/12/2007 14:58:25)
Lista wiadomości