Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

19.10.2006 - Ogłoszenie o zawarciu umowy >>>
 
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr  ZS.341 - 1/2006
na realizacje dostawy pn.:
"Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach, ul. Wrocławska 17"
 
NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zespół Szkół w Brzezinach
ul. Wrocławska 17
62 - 874 Brzeziny
osoba upoważniona do kontaktów: Maria Więcław
e-mail: zs.brzeziny@poczta.onet.pl
tel: 062  7698101
fax:062 7698101
 
OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego typu EKOTERM PLUS w/g potrzeb w ilości nie przekraczającej 100.000 litrów w terminie
od 16 października 2006r. do 15 października 2007r., charakteryzującego się następującymi parametrami:
- gęstość w temp. 15 oC, nie wyższa niż 0,860 g/ml,
- temperatura zapłonu, nie niższa niż 56 oC,
- lepkość kinetyczna w temperaturze 20oC , nie większa niż 6,00 mm2/s,
- skład frakcyjny:
                          do 250oC destyluje nie więcej niż 65 %/ V/ V
                          do 350oC destyluje nie mniej niż  85 %/ V/ V
- zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,
- pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,3 %/m/m,
- pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,
- zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
- całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg,
- wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
- temperatura płynięcia nie wyższa niż  -20oC
 Miejsce dostawy:
- zbiorniki paliw zainstalowane w budynku Zespołu Szkół w Brzezinach, ul. Wrocławska 17,
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 23122100-9 olej opałowy
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
nazwa:           Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe sp.j. "BIS"
                        Józef Szyszka i Jerzy Szyszka
adres:               ul. Namysłowska 7
                        63-640 Bralin
 
telefon:             062 7912400
fax:                  062 7912401
e-mail:                       -
 
 
Dyrektor Zespołu Szkół 
Władysław Grabowski
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Aneta Kij
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (19/10/2006 13:47:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (19/10/2006 13:47:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (19/10/2006 13:47:07)
Lista wiadomości