Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

06.12.2007 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>
Brzeziny , dnia  07.12.2007r.
 
 
 
 
I N F O R M A C J A  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
D o t y c z y : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Dostawę oleju opałowego lekkiego typu EKOTERN PLUS dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół Brzezinach, ul. Wrocławska 17, 62 - 874 Brzeziny. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika  Zamówień: 23122100 - 9 Olej opałowy.
 
Na podstawie art. 92 ust. 1, 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zespół Szkół w Brzezinach  informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
 
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
EKO - OIL
Kamasze 14
98 - 270 Złoczew
 
 
Cena przedstawiona w ofercie wynosi:
ogółem brutto ( z VAT ) 2,71 zł/litr na dzień 27.11.2007r.
w tym:
cena netto - 2,26 zł/litr,
narzut dostawcy - (- 0,04 ) zł/l.
podatek VAT (22%) - 0,49 zł/l.
             
 
Wybrano ofertę z najniższą ceną spełniającą wymogi SIWZ.
Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.
 
 
Nr
oferty
Firma(nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Liczba pkt.
w kryterium: cena
Razem
1.
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "BIS"  Sp. Józef, Jerzy Szyszka
ul. Namysłowska 7
63 - 640 Bralin
297,81
297,81
2.
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
EKO - OIL
Kamasze 14
98 - 270 Złoczew
300,00
300,00
 
                                                                                                                   Dyrektor
                                                                                                  Zespołu Szkół w Brzezinach
                                                                                                      Władysław Grabowski
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Aneta Kij
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (06/12/2007 12:53:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (06/12/2007 12:54:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (06/12/2007 12:53:35)
Lista wiadomości