Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

25.11.2011 - Informacja o unieważnieniu przetargu - Znak sprawy: ZS. 271.1.1.2011 >>>

Brzeziny, dnia 25 listopada 2011r.

 

Znak sprawy: ZS. 271.1.1.2011 

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Zespół Szkół w Brzezinach  informuje, że Zamawiający unieważnił postępowanie na:

„Cykliczna dostawa oleju opalowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach"

na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dyrektor Zespołu Szkół w Brzezinach

/Maria Więcław/

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Aneta kij
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (25/11/2011 11:08:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (25/11/2011 11:08:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (25/11/2011 11:08:51)
Lista wiadomości